meme kanseri riski

Meme Kanserinde Risk Nasıl Hesaplanır?

Risk Faktörleri Nelerdir?

Kadınlarda en sık rastlanılan kanser türü olan meme kanseri, meme dokusundaki süt kanalı veya süt bezi hücrelerinde ortaya çıkan bir kanser türüdür. Ortalama olarak dünyada her 8 kadından 1’inin yaşamının bir döneminde meme kanseri ile karşı karşıya kalacağını söylemek mümkündür. 

Meme Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir sorusuna yanıt vermeden önce ilk olarak meme kanserini tanımak gerekir. Meme kanseri, süt kanallarında veya sütün üretildiği süt bezlerinde oluşmaktadır. 40 yaşından sonra görülme sıklığı artmakla birlikte, bu kanser herhangi bir yaşta da görülebilmektedir. Bu nedenle meme kanserinin belli bir yaş için sınıflandırılması doğru değildir. Ayrıca hastalık yalnızca bir kadın hastalığı olarak ele alınmamalıdır. Çok düşük oranlarda erkeklerde de meme kanseri oluşabilmektedir.

Risk Faktörleri Önlenebilir mi?

Meme kanserinin risk faktörleri incelendiğinde; önlenebilir ve değiştirilemeyen risk faktörleri olarak iki ana grupta ele almak mümkündür. 

Meme Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir sorusundaki önlenebilir risk faktörleri bireylerin yaşam standartlarındaki değişiklikler ile önlenebilmektedir. Özellikle sigara ve alkol tüketiminin azaltılması ve durdurulması, sağlıklı bir yaşam standartlarına kavuşulması adına yapılan egzersizler ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları önlenebilir risk faktörlerine karşı alınabilecek önlemlerdir.

Diğer ana grupta yer alan değiştirilemeyen risk faktörleri ise; cinsiyet ve yaş gibi genetik unsurlardır. Özellikle yoğun meme dokuları, erken yaşta adet görmeye başlama, geç menopoz ve aile içerisindeki kanser öyküleri büyük risk faktörlerini oluşturmaktadır. Bu nedenle özellikle bu grup içerisinde yer alan her kişinin büyük oranda meme kanseri riskini taşıdığını söylemek ne yazık ki mümkündür.

Meme Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir sorusunda kanserin gelişimindeki en etkili faktörlerinin de ifade edilmesi gerekmektedir. Özellikle aşırı kilolu ve obez hastalar ile yeterli fiziksel aktivite yapmayan kişilerin meme kanseri riskinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yağdan zengin beslenmenin ve günde iki kadehten fazla alkol kullanımının meme kanseri riskini arttırdığı kanıtlanmıştır. Sağlıklı beslenerek, düzenli spor yaparak vealkol ve sigaradan uzak durarak meme kanseri riskimizi azaltabiliriz. Diğer önemli risk faktörlerini sıralamak gerekir ise;

 • Östrojen hormonunun etkisine uzun süre maruz kalmak 
 • Erken adet görmeye başlayıp geç (55 yaş üstü) menapoza girmek
 • Doğurmamak veya az doğurmak
 • Emzirmemek veya az emzirmek
 • Doğum kontrolü amacıyla östrojen içeren ilaçları uzun süre kullanmak
 • Menapoz şikayetlerini gidermek için östrojen içeren ilaçları uzun süre kullanmak
 • Göğüs bölgesine Radyoterapi almak
 • İyi huylu meme hastalıkları (papillomatosis, fibroadenom)

En Yaygın Şikayetleri Nelerdir?

Meme kanserinin en yaygın ve belirgin şikayeti meme içerisinde ağrısız hissedilen kitledir. Bunun dışında meme dokusunda oluşan sertlikler ve her iki meme arasındaki yapısal farklılıklar, memede cildinde gelişen renk ve yapı bozuklukları, yaralar, meme cildinde veya meme başında içeri çekilme ve meme başından kanlı ya da berrak sıvıların gelmesi, meme kanserinin genel belirtileri olarak ifade edilebilir. Bu belirtiler meme kanserini geç dönem belirtileridir. Bu belirtiler ortaya çıkmadan çok önce (bir, iki yıl) hiçbir meme şikayeti yokken yılda bir düzenli olarak yaptırılacak mamografi ve ultrasonografi ile meme kanserini belirti vermeden teşhis etmek mümkün olmaktadır.

Meme diğer kanser türlerine kıyasla özellikle ileri evrelere gelene kadar herhangi bir belirti vermeden sessizce ilerleme gösterebilmektedir. Bu nedenle hastalığın belirti vermeden önce fark edilmesi için tüm kadınların meme kanserine ve risk faktörlerine karşı bilinçli olması gerekmektedir. Bu nedenle memesinde herhangi bir şikayet olmasını beklemeden meme kanserinin erken tanısı için tarama programlarının düzenli ve aksatılmadan yapılması gerekir. Bu şekilde meme kanserinin çok erken evrede tanınması sonucunda tedaviler büyük bir başarı ile sonuçlanmakta ve hastalık tamamen tedavi edilebilmektedir.

Hastalığın tedavi yöntemi ve kullanılan teknikler hastaya ve meme kanserinin evre ve biyolojik davranış biçimine göre değişiklik göstermektedir. Özellikle hastanın yaşı, diğer sağlık sorunları, kanserin boyutu ve evresi uygulanacak tedavi yönteminin basamaklarını oluşturmaktadır. Cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi seçeneklerinin belirlenmesi meme cerrahı, medikal onkolog ve radyasyon onkoloğu tarafından birlikte kararlaştırılır. 

Aşağıda meme kanserine yakalanmış olan kişilerin risk durumlarını açıklayan bir tablo sunulmuştur. Bu risk hesabı 2005 yılında St Galen’de yapılan bir uluslararası toplantı sonucu bildirilmiştir.

Bu risk analizi ile tedavide uygulanması gereken tedavi protokoller saptanır. Hiç bir zaman bu risk grupları hastaların ne kadar yaşayacakları ile ilgili değildir. Bu risk gruplarının hiçbir şekilde yaşam ölüm riskleri ile ilgisi yoktur. Bu nedenle risk durumunuzu araştırırken bunu yaşam süresi riski ile kıyaslamayınız. Bu risk analizi sadece hangi tedavilerin uygulanacağının karar verilmesinde kullanılır.

Meme Kanserinde Risk Faktörleri Dereceleri

Meme kanseri risk faktörleri bilinmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Bu süreçte risk hesaplamaları ile en uygun yol haritası çizilebilmektedir.

Meme kanserinde risk faktörleri 3 farklı şekilde derecelendirilmiştir; 

 • Düşük risk
 • Orta risk
 • Yüksek risk

Genel olarak tüm hastalar meme kanserine yakalandıklarını duydukları ilk andan itibaren risk durumlarını merak etmeye başlarlar. Çoğu zaman da hekimin olumlu sözlerine inanmazlar. Her meme kanseri biri birinden tamamen farklı seyrettiği için hastaları gruplaştırmak doğru değildir. En yüksek risk grubuna giren kişilerin tedavi ile tamamen iyileştikleri sık görülen bir sonuçtur; bu nedenle hekimler hastalara net olarak risk durumlarını söylemekten kaçınırlar. Çünkü hastalar risk durumlarını değerlendirecek bilgi donanımına sahip değildir; bu nedenle en ufak yanlış anlama ile moralleri bozulur.

Düşük Risk

 • Koltuk altındaki lenf düğümlerine atlama olmamış ise
 • Tümörün çapı 2 cm veya daha küçük ve
 • Patolojik grade 1 ve
 • Peritümörel vasküler invazyon yok ve
 • HER2/neu negatif ve
 • Hastanın yaşı 35 veya daha büyük

Eğer koltuk altındaki lenf düğümlerine atlama yoksa ve diğer bulgular da tablodaki şıklara giriyor ise düşük risk grubuna giriyorsunuz. Diğer şıklardan bir tanesi bile tabloya uymuyor ise orta risk grubuna geçmeniz gerekir. Örneğin tümör çapı 2 cm den büyükse, patolojik grade 2veya 3 ise, peritümöral vasküler ve veya lenfatik invazyon varsa, veya, yaşınız 35 den küçük ise,her2/neu pozitif ise orta risk grubuna geçiyorsunuz

Orta Risk

 • Koltuk altındaki lenf düğümlerine atlama olmamış ise
 • Tümörün çapı 2 cm den daha büyük veya
 • Patolojik grade 2 veya 3 veya
 • Peritümörel vasküler invazyon var veya
 • HER2/neu pozitif veya
 • Hastanın yaşı 35 den küçük
 • Koltuk altındaki lenf düğümlerine atlama olmuş ise (1-3 lenf düğümüne atlamış)ve HER2/neu negatif

Yüksek Risk

 • Lenf nodu pozitif(1-3 lenf düğümüne atlamış) ve HER2/neu pozitif
 • Lenf nodu pozitif ve 4 den daha fazla lenf düğümüne atlamış

Risk Hesaplaması Sonuçları

Öncelikle risk durumunuzu anlamanız için elinizdeki patoloji raporunuzda (bakınız patoloji raporunuzun değerlendirilmesi) aşağıdaki sonuçların bulunması gerekir; aksi halde bu tabloyu kullanamazsınız.

Risk durumunuzu hesaplayabilmeniz için potoloji raporunuzda bulunması gereken bilgiler

1-Tümör çapı

2-Koltuk altındaki lenf düğümlerine sıçrama olup olmadığı ve kaç tanesine sıçramış olduğu

3-Tümör çevresindeki damarlara invazyon olup olmadığı

4- HER2/neu tetkinin yapılmış olması

5- ER PR reseptörlerinin durumu

BU RİSK GRUPLARI TEDAVİNİN PLANLANMASI İÇİN KULLANILMAKTADIR. HİÇBİR ZAMAN HASTANIN YAŞAM SÜRESİ İLE İLGİLİ DEĞİLDİR.