19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No:4 Echomar 1.kat Şişli İstanbul
tiroid hastalıkları

Tiroid Hastalıklarının Sınıflandırılması

Çeşitli kaynaklara bakıldığında tiroit hastalıklarında farklı sınıflandırma sistemleri kullanıldığı görülür. Bunun nedeni farklı hastalıkların zaman zaman birlikte olabilmeleridir. Bir çok organın hastalığında olduğu gibi tiroit hastalıkları da temel olarak tiroidin iyi huylu ve kötü huylu hastalıkları olmak üzere iki gruba ayrılabilir.

İyi huylu hastalıklariçinde en sık karşılaşılan durum tiroidin iyi huylu büyümesi olup guatradını alır. İyi huylu hastalıkların ikinci grubu tiroidin işlevsel bozuklularıolarak bilinir. Bu yazıda konunun akışına göre; işlev kelimesi yerine bazen görev, bazen de çalışma kelimeleri kullanılacaktır.

Guatrlı hastaların büyük kesiminde işlevsel bozuk ortaya çıkmazken, bir kısmında guatr ve işlevsel bozukluk beraber görülebilir. Dolayısıyla bu iki hastalığın tanımı ve nedenleri ayrı ayrı anlatıldıktan sonra bu hastalıklara nasıl yaklaşılacağı ve nasıl tedavi edilebilecekleri guatrlı hastalara yaklaşım ve tedavibaşlığı altında incelenecektir. İyi huylu hastalıkların üçüncü grubu tiroidin iltihabi hastalıklarıolup, bunların da bir kısmında guatr olabilir. Ayrıca bu grupta tiroidin işlevsel bozuklukları daha sık ortaya çıkar.

Kötü huylu hastalıklartiroit kanseribaşlığı altında incelenmiş olup bu olgularda tiroidin işlevi çoğu kez normaldir.

Bu bilgiler göz önüne alındığında tiroit hastalıklarının aşağıda sıralandığı şekilde üç ayrı grup altında incelenmesi uygun olacaktır.

Guatr ve tiroidin işlevsel bozuklukları

Tiroidin iltihabi hastalıkları

Tiroit kanserleri