Tiroid Kanseri Nedir, Tipleri Nelerdir?

Boynun ön tarafında konumlanmış olan tiroid bezi, insan vücudunda protein ve enerji metabolizmasında önemli rol oynayan hormonları üreten en önemli organlardan birisidir.

Tiroid bezi hastalıkları toplumda sık karşılaşılan bir durumdur. Niroid nodüllerinden bazıları kanser olarak oluşabilmekte veya sonradan tiroid kanserine dönüşebilmektedir. 

Tiroid Kanseri Nedir?

Tiroid nodülleri birçok kişide rastlanan zararsız bir problemdir. Ancak bu nodüller arasında tek ve sert bir nodül fark edilmesi, boyun lenf bezlerinde meydana gelen büyüme ve ultrason incelemesinde rastlanan birtakım bulgular söz konusu ise tiroid kanserinden şüphelenmektek gerekmektedir. Böyle bir durumda uzmanlar tarafından iğne biyopsisi uygulanmaktadır. Ultrasonografik inceleme ve biyopsi en doğru tanser kanı yöntemleridir.  Ancak patolojik inceleme sonucunda tiroid kanseri tanısı kesin olarak konulabilir. 

Tiroid kanseri hatsalarının büyük bir kısmında herhangi bir şikayet görülmemektedir.

Bazen boyunda veya lenf bezlerinde kitleye rastlanabilme veya bazı hastalarda kitlenin yanı sıra ses kısıklığı, iştahsızlık gibi belirtilere rastlanabilmektedir. Özellikle kadınlarda sıklıkla rastlanan bir hastalıktır. 

Tiroid Kanseri Tipleri

Tiroid kanseri çok sık rastlanan bir hastalık değildir. Tedavi ihtimali diğer kanser türlerine göre daha yüksek olan bir hastalıktır. Tiroid nodülü tespit edilmiş bir hasta, tiroid kanseri gelişme ihtimaline karşı kontrollerini ihmal etmemelidir. Erken tanıda tedavi edilme şansı oldukça yüksek bir kanser tipidir. Tiroid kanserine bağlı ölüm oranları oldukça düşüktür. 

Foliküler Tiroid Kanserleri

Foliküler tiroid kanseri genellikle tedaviye iyi cevap veren ve tekrarlama ihtimali düşük olan bir tiroid kanseri tipidir. Genellikle kadınlarda ve elli yaş civarındaki bireylerde rastlanmaktadır. Görülme sıklığı 'dur. Folliküler tip tiroid kanseri, tiroid bezinde ele gelen nodül ya da metastaz şeklinde belirti göstermektedir. Teşhisi ise biyopsi sonucuna göre konulmaktadır. 

Medüler Tiroid Kanserleri

Medüller tipteki tiroid kanseri, tiroid kanserlerinin %5-10'luk kısmını oluşturmaktadır. Medüller tiroid kanserinin görülme sebebi genellikle genetiktir. Boyundaki lenf bezlerine sıçrama ihtimali diğer kanser türlerine göre daha yüksektir. Boyunda kitle veya tiroid bezinde nodül saptanması ile kitlelerden biyopsi alınması ve kandeki kalsitonin hormon seviyelerine bakılması gerekmektedir. 

Az Diferansiye Tiroid Kanserleri

Hastaların büyük bölümünde uzun yıllardır var olan guatr ve son dönemlerde bu nodüllerde büyüme gözlenmesinin söz konusu olması beraber, genellikle ani ve hızlı büyüme durumu nadirdir. Az Diferansiye tümörlerde cerrahi müdahale sonrasında atom tedavisi, cerrahi girişim düşünülmeyen hastalarda ise kemoterapi tedavisi tercih edilmektedir.

Anaplastik Kanserler

En tehlikeli tiroid kanseri çeşididir. Bu tip tiroid kanserlerinde boyunda hızla büyüyen bir kitle tespit edilmektedir. Bulguları kısa sürede gelişmektedir. Mevcut bir papiller kanserin anaplastik kansere dönüştüğü düşünülmektedir.