Tiroid Kanseri Tanısı Nasıldır?

Tiroid Kanseri Tipleri

Konunun akışı içinde sık sık tiroid kanseri tiplerinin adı geçeceğinden, konuya tiroid kanserlerinin sınıflandırılması ile başlanacaktır. Tiroid kanseri dendiğinde genellikle tiroidin temel yapısında bulunan hücrelerden kaynaklanan kanserler anlaşılır. Bunların dışında tiroid dokusundan gelişebilen ve lenfoma adı verilen kanser türü ile başka organlardan tiroide gelen kanserler de vardır. Ancak bunlar tüm tiroid kanserlerinin çok az bir kesimini oluşturduğundan burada değinilmeyecektir.

Foliküler Tiroid Kanserleri

Foliküler tiroid kanseri genellikle tedaviye iyi cevap veren ve tekrarlama ihtimali düşük olan bir tiroid kanseri tipidir. Genellikle kadınlarda ve elli yaş civarındaki bireylerde rastlanmaktadır. Görülme sıklığı 'dur. Folliküler tip tiroid kanseri, tiroid bezinde ele gelen nodül ya da metastaz şeklinde belirti göstermektedir. Teşhisi ise biyopsi sonucuna göre konulmaktadır. 

Medüler Tiroid Kanserleri

Medüller tipteki tiroid kanseri, tiroid kanserlerinin %5-10'luk kısmını oluşturmaktadır. Medüller tiroid kanserinin görülme sebebi genellikle genetiktir. Boyundaki lenf bezlerine sıçrama ihtimali diğer kanser türlerine göre daha yüksektir. Boyunda kitle veya tiroid bezinde nodül saptanması ile kitlelerden biyopsi alınması ve kandeki kalsitonin hormon seviyelerine bakılması gerekmektedir. 

Az Diferansiye Tiroid Kanserleri

Hastaların büyük bölümünde uzun yıllardır var olan guatr ve son dönemlerde bu nodüllerde büyüme gözlenmesinin söz konusu olması beraber, genellikle ani ve hızlı büyüme durumu nadirdir. Az Diferansiye tümörlerde cerrahi müdahale sonrasında atom tedavisi, cerrahi girişim düşünülmeyen hastalarda ise kemoterapi tedavisi tercih edilmektedir.

Anaplastik Kanserler

En tehlikeli tiroid kanseri çeşididir. Bu tip tiroid kanserlerinde boyunda hızla büyüyen bir kitle tespit edilmektedir. Bulguları kısa sürede gelişmektedir. Mevcut bir papiller kanserin anaplastik kansere dönüştüğü düşünülmektedir.