Tiroid Nodülü Ameliyatı

Tiroid bezı boynun ön orta bölgesinde konumlanmıştır. Vücut için hayati öneme sahip hormon salgılayan tiroid bezinde, tiroid nodüllerine rastlanması sık karşılaşılan bir durumdur. Bu nodüllerin büyük bir çoğunluğu iyi huylu olmaktadır. Yinede nodülde veya nodüllerde büyüme olup olmadığı veya hormon üretimini etkileyip etkilemediği incelenmesi gereken bir husustur. 

Nodül iyi huyluysa ve kişide herhangi bir şikayete neden olmuyorsa nodülün tedavi edilmesine gerek yoktur. Takip edilmesi yeterlidir. Nodül büyük olması durumunda nefes darlığına yol açabilmektedir. Nodülün aşırı hormon üretimine neden olduğu ya da yutkunma güçlüğü, nefes darlığı gibi şikayetlere neden olduğu durumlarda iyi huylu da olsa tiroide müdahale edilebilmektedir. 

Tiroid Nodülü Ameliyatı Öncesi

Tiroid ameliyatı olması gereken hastaların ameliyattan önce, operasyonun amacı, doktorun deneyimi, ameliyatın riskleri, ameliyat sonrası dönem ile ilgili konular hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

Tiroid Nodülü Ameliyatı

Tiroid ameliyatı kararının alınmasında net parametreler vardır. En önemli tanısal işlem ise iğne biyopsisidir. Patoloji sonucuna göre nodülün şüpheli olması ya da kanser bulgusuna rastlanması durumunda tiroid ameliyatına baş vurulmaktadır. Tanımlanamayan gruptaki nodüllerde ise biyopsilerde art arda üç kez tanımlanamayan yapı görülürse yine tiroid ameliyatına baş vurulmaktadır. 

Tiroid ameliyatında tiroid dokusu tamamiyle çıkarılmaktadır. Bu nedenle ameliyattan sonra hastanın tiroid hormonu kullanması gerekir.

Tiroid ameliyatının etkisi hasta üzerinde kısa sürmekte yani iyileşme süreci hızlıdır. Kişi ameliyat öncesi günlük hayatına dönebilmektedir.  

Tiroid Nodülü Ameliyatı Riskleri

Tiroid ameliyatı oldukça dar bir alanda gerçekleşmektedir. Ancak ameliyat edilen alanı 2.5 kat büyüten özel gözlükler ile doktor, yapıları çok rahat görebilmekte ve ayırt edebilmektedir. bu nedenle yaşamsal yapılara zarar verme vgibi riskler oldukça düşmektedir. 

Tiroid ameliyatı esnasında meydana gelebilecek olası riskler aşağıdaki gibidir;

  • Ses kısıklığı
  • Kalsiyum düşüklüğü
  • Kasılma
  • Kanama

Ameliyatsız Tiroid Tedavisi Yöntemleri

Girişimsel radyolojik yöntemlerle iyi huylu tiroid nodülleri eğer hastada şikayete yol açıyorsa, ameliyatsız da tedavi edilebilirler. Büyüklüğü 2 cm'in üzerinde olan bu nedenle de nefes darlığı, yutkunma, ağrı veya kozmetik şikayetlere neden olan nodüle uygulanmaktadır.

En sık kullanılan girişimsel radyoloji tedavileri lazer ve radyofrekanstır. Bu işlemler esnasında boyun lokal anestezi ile uyuşturulur ve ultrason incelemesi rehberliğinde nodül içine iğne ile girilir. Tahrip edilen nodül canlılığını kaybeder ve küçülmeye başlar. Nodülde küçülme meydana gelip gelmediği belli aralıklarla takip edilerek gözlenebilmektedirç gözlenebilmektedir.