Tiroid Nodülü Tedavisi

Tiroid bezi hastalıkları özellikle de tirod nodülleri toplumda oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Genellikle belirti vermemekte olan tiroid nodülleri doktor muayenesi ya da ultrasonografik inceleme sırasında belirlenebilmektedir. Bazen tiroid nodülünün büyük olması nefes darlığına ve yutkunma güçlüğüne yol açabilmektedir. Bazen de aşırı miktarda hormon üretimine neden olmakta ve terleme, çarpıntı, kilo kaybı, yorgunluk, halsizlik gibi belirtilere yol açmaktadır. 

Tiroid nodülünün tanısı ultrasonografi ve biyopsi ile konulur. Ultrasonografi nodülün türü ile ilgili bilgi sağlamaktadır. Şüpheli bulunan nodüller iğne biyopsi ile incelenmektedir.

Tiroid Nodülü Tedavisi

Tiroid nodüllerine uygulanacak olan tedavi tiroidin doğasına bağlı olarak değişmektedir. Tiroid bezi nodüllerinin büyük bir çoğunluğu iyi huylu olmakta ve bu tip nodüllere müdahalede bulunmaya gerek olmamaktadır. Ancak nodülde büyüme meydana gelip gelmediği periyodik olarak takip edilmelidir. 

İyi Huylu Tiroid Nodüllerine Tedavi Gerekir Mi?

Nodülün iyi huylu çıkması durumunda nodülün büyüyüp büyümediği kontrol edilir ve hastada herhangi bir şikayet yaratıyor mu diye bakılır. Hastanın şikayetleri nefes darlığı, yutkunma güçlüğü, ses değişikliği ve boyun ağrısı gibi fonksiyonel problemler olabilmektedir. Sıcak nodüller hormon salgılamaktadır. Bu tip bir nodül hastada çarpıntı, yorgunluk, titreme, sinirlilik ve uykusuzluk gibi semptomların rastlanmasına yol açar. Bu tip nodüllere iyi huylu da olsa tedavi uygulamak gerekmektedir. İyi huylu nodüller hormon tedavisi ile kontrol altına alınabilmektedirler. 

Eğer tiroid nodülü hastada hiçbir şikayete yol açmıyor ve nodülde herhangi bir büyüme gözlenmiyorsa tedaviye gerek yoktur. Takibi yeterlidir. 

Tiroid Ameliyatı

Tiroid bezinde saptanan her nodüle ameliyat uygulanmamaktadır. Tiroid nodülünün iyi huylu çıkması durumunda ameliyata gerek yoktur. Ancak hastada tiroid kanseri bulgusu mevcutsa ameliyata gerek görülür. Tirod kanseri, cerrahi tedaviye iyi yanıt veren bir kanser tipidir. 

Tiroid ameliyatlarında tiroid dokusu tamamen çıkartılmaktadır. Her ameliyatta görülebilen riskler tiroid ameliyatında da geçerli olmakla birlikte bu riskler genellikle hastanın, sistematik rahatsızlıklarına bağlı olmakta ve ameliyattan önce bu riskler ayrıntılı olarak araştırılıp önlem alınmaktadır.

Girişimsel Radyolojik Tedaviler

En çok bilinen girişimsel radyolojik tedaviler alkol, lazer ve radyofrekans ile ablasyon tedavileridir. Üç uygulama da lokal anestezi altında ve ultrason inceleme ile ciltten iğne ile girilerek uygulanmaktadır. İşlem periyoduk aralıklar ile birkaç kez tekrarlanır ve tiroid nodülünün küçülmesi sağlanır. 

Günümüzde daha çok lazer ve radyofrekans yöntemleri tercih edilmektedir. Yakma ile yok etme uygulaması olan her iki işlemde de boyun bölgesi uyuşturulur ve ultrason rehberliğinde iğne ile nodül içine girilir. İğne nodül içerisinde gezdirilerek, nodül tahrip edilir. İşlem ulltrason incelemesi rehberliinde yapıldığı için risk oranı oldukça düşüktür. 

Lazer ve radyofrakans uygulamaları ile canlılığını kaybeden nodül giderek küçülme epilimi gösterir. Bu küçülme periyodik aralıklarla ultrasonografi ile takip edilebilmektedir. 

Girişimsel Radyolojinin Avantajı Nedir?

  • Lokal anestezi altında, ağrısız bir işlemdir. 
  • Cilde kesi açılmaz böylece dikiş izi de yoktur
  • Hastanede kalma gerekmemektedir
  • Komplikasyon oranı cerrahiye göre düşüktür
  • Tedaviden sonra hipotriod oluşmaz