Meme başı akıntısının nedenleri nasıl anlaşılır? | Prof. Dr. Ömer Bender

Merhaba, akıntıya  neden olan lezyonlar süt kanalı içinde yerleşmiş genellikle çok küçük boyutlu lezyonlar oldukları için   bunların görüntüleme yöntemleriyle tanı konulması her zaman mümkün olmamaktadır.  mamografi   meme başı akıntılarının   nedenini   izah etmekte oldukça yetersiz kalan bir yöntem.   ultrason   MR da   her zaman   kesin tanı koyma açısından başarılı olmamaktadır.   günümüz Bizde meme başıakıntılarının nedenlerini anlamaktaki en başarılı yöntem dediğimiz süt kanalının içinin   endoskopik olarak incelenmesi, gözle görülmesini sağlayan   bir endoskopi yöntemidir.   bu yöntem sayesinde süt kanalının içi gözle görülür.   hastalığın ne olduğu anlaşılır ve tedavisinin nasıl planlanacağı buna göre organize edilir.

 

İlginizi Çekebilecek Videolar