Teşvikiye mah. Hakkı Yeten cad. No:19 Unimed center 2.kat Fulya/Şişli/İSTANBUL
tiroid nodülü

Tiroid Nodülü

Tiroid nodülü, çeşitli hormon türleri salgılayan ve vücut fonksiyonları için hayati önem taşıyan tiroid bezi, boynun ön orta bölümüne konumlanmıştır. Tiroid bezi içinde nodül adı verilen kitlelere rastlanması toplumda çok sık rastlanılan bir durumdur. Özellikle kadınlarda görülmektedir. Tiroid nodülü doktor mauyenesi ya da ultrason incelemeleri sırasında belirlenebilmektedirler. Tespit edilen bu nodüllerin büyük bir çoğunluğu iyi huylu nodüller olsa da aşırı miktarda hormon üretimi yapıp yapmadıkları veya kanser olup olmadıkları yinede incelenmelidir.

Tiroid Nodülü Nedir?

Tıp literatüründe nodül; doku büyümesi olarak ifade edilmektedir ve yaklaşık 1 - 2 mm ile 7 - 8 cm büyüklüğünde gelişmektedir. Nodüllerin tiroid bölgesinde gelişmesi %5 kanser riski taşıması nedeni ile mutlaka muayene edilmeli ve kontrol altında tutulmalıdır. Tiroid nodülü toplum içerisinde çok sık rastlanan bir problemdir. Tiroid hormonunun salgılanma oranlarına göre ılık, sıcak ve soğuk nodüller olarak isimlendirilen nodüllerin farklı şekillerde tanı ve tedavi yöntemleri bulunmaktadır.

Tiroid Nodülünde Teşhis Nasıl Konur?

Tiriod nodülü hastaları kanser şüphesi ile korkutan problemlerdir. Ancak unutulmamalıdır ki tiroid nodüllerinin yaklaşık %90'ı iyi huyludur. Bu nedenle doğru tanı ve tedavi yöntemi ile konforlu bir şekilde iyileşmek çoğu zaman mümkün olmaktadır. Tiroid nodüllerinin teşhisinde ultrasonografi teknolojisi kullanılmaktadır. Tiroid ultrasonu ile nodülün büyüklüğü, sayısı ve iç yapısına dair bilgiler alınmaktadır. Aynı zamanda tiroid hormonunun salgılanma oranını değerlendirmek amacı ile sintigrafi çekimi yapılmaktadır. Böylece tiroid nodülünün soğuk, ılık ya da sıcak olduğuna karar verilmektedir.

Ultrasonografi ve sintigrafi çekimleri sonrasında ise kanser şüphesi olup olmadığına karar vermek ve nodülün iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğuna karar vermek adına ince iğne aspirasyon biyopsisi gerçekleştirilmektedir. Ultrasonografi değerlendirmesi sürecinde kenarları düzensiz olan ve koyu renkli tümörlerin tespit edilmesi sonucunda mutlaka ince iğne aspirasyon biyopsisi işlemi gerçekleştirilmektedir. İnce iğne aspirasyon biyopsisi işlemi lokal anestezi altında uygulanan konforlu bir işlemdir. Birkaç dakika süren bu işlem sırasında nodül içerisine girilip vakum yöntemi ile nodülden doku alınmakta ve patoloji dalı tarafından laboratuvar ortamında incelenmektedir. 

Tiroid Nodülü Kimlerde Görülür?

Tiroid nodülü kadınlarda erkeklere göre çok daha fazla görülmektedir. Hatta bu oran 4 kat daha fazladır. İleri yaşlarda daha sık görülen tiroid nodülleri; iyot eksikliği yaşanan coğrafyalarda daha sık karşılaşılan bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda genetik faktörlerin de bu problemin görülmesindeki etkisi büyüktür. Öyle ki günümüzde toplumun çok büyük bir kısmında küçük boyutlarda da olsa tiroid nodüllerine rastlamak mümkündür. 

Belirtileri Nelerdir?

Tiroid nodüllerinin belirtisi öncelikle kozmetik olarak fark edilen ya da elle muayene sırasında hissedilebilen yumrulardır. Tiroid nodülü kimi hastada sağda ya solda büyürken kimi hastalarda da her iki kısımda da büyüyebilmektedir. Tiroid belirtileri arasında aynı zamanda yutkunma zorluğu, soluk alıp verme zorluğu ya da yutma zorluğu gibi problemleri açığa çıkarabilmektedir. 

Görülme Sıklığı Nedir?

Türkiye iyot eksikliği etkisi içinde olan bir ülkedir. Bu nedenle coğrafi olarak tiroid nodüllerinin sık görülmesi beklenmektedir. Tiroid nodüllerinin toplumda görülme sıklığı -15'lerdedir. Tiroid nodüllerine kadınlarda daha sık rastlanmaktadır. 

Tiroid Hormonunu Etkiler mi?

Tiroid bezinde nodül olması her zaman tiroid hormonu bozukluğuna yol açmamaktadır. Ancak otonom sıcak nodüllerde, hipertiroidizm (aşırı hormon üretimi) görülmesi rastlanan bir durumdur. Bu durumda çok çalışan nodül aşırı miktarda hormon üretmektedir. Tiroid nodülünün hormon düzeyinde etkisi olup olmadığını araştırmak için hastaya bir takım testler yapılması gerekir.

İstanbul'daki kliniğimizde tiroid nodülü tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi almak için arayınız ; 0 212 274 50 60 

Gsm : 0 532 234 28 58


Adres : Teşvikiye mah. Hakkı Yeten cad. No:19 Unimed center 2.kat Fulya/Şişli/İSTANBUL

Tiroid Nodülü Tedavisi

Tiroid nodülü teşhisi sonrasında uygulanacak tedavi yöntemi nodülün sayısı ve büyüklüğü ile birlikte sıcak ya da soğuk olması gibi özelliklerine bağlı olarak karar verilmektedir. Görüntüleme teknikleri ile teşhis edilen ve ince iğne aspirasyon biyopsisi ile değerlendirilen nodüller kanser riski ya da şüphesi taşıyor ise mutlaka cerrahi yöntemler ile alınması gerekmektedir. Aynı zamanda nodülün tedavisi sonrasında mutlaka periyodik kontrole tabi tutulması gerekmektedir. Bazı görüşler iğne biyopsisi sonrasında tümörün yaylmasına  neden olduğu yönündedir. Ancak bu yönde henüz kanıtlanmış bir bilgi bulunmamaktadır. 

Tiroid Nodülü Nasıl Tedavi Edilir?

Tiroid nodülünde tedavi nodülün türüne bağlıdır. Sintigrafik olarak ''sıcak'' gözlenen nodüller zararsız olmakta ve iyi huylu olarak değerlendirilmektedir. İyi huylu nodüllere müdahalede bulunulmasına gerek yoktur. Büyüme olup olmadığı tespit etmek açısından takip edilmesi yeterlidir.  İyi huylu nodüller, hormon tedavisi ile de rahatlıkla kontrol altına alınabilimekte ve boyutları küçültülebilmektedir.  Tiroid bezinden alınan örnekte kanser bulgusu mevcutsa tüm tiroid dokusu ameliyat ile alınmalıdır. 

İyi Huylu Tiroid Nodülünde Tedavi Gerekir mi?

Nodülün iyi huylu çıkması durumunda nodülün büyüyüp büyümediği kontrol edilir ve hastada herhangi bir şikayet yaratıyor mu diye bakılır. Hastanın şikayetleri nefes darlığı, yutkunma güçlüğü, ses değişikliği ve boyun ağrısı gibi fonksiyonel problemler olabilmektedir. Sıcak nodüller hormon salgılamaktadır. Bu tip bir nodül hastada çarpıntı, yorgunluk, titreme, sinirlilik ve uykusuzluk gibi semptomların rastlanmasına yol açar. Bu tip nodüllere iyi huylu da olsa tedavi uygulamak gerekmektedir. İyi huylu nodüller hormon tedavisi ile kontrol altına alınabilmektedirler.  Eğer tiroid nodülü hastada hiçbir şikayete yol açmıyor ve nodülde herhangi bir büyüme gözlenmiyorsa tedaviye gerek yoktur. Takibi yeterlidir.

Girişimsel Radyolojik Tedaviler

En çok bilinen girişimsel radyolojik tedaviler alkol, lazer ve radyofrekans ile ablasyon tedavileridir. Üç uygulama da lokal anestezi altında ve ultrason inceleme ile ciltten iğne ile girilerek uygulanmaktadır. İşlem periyoduk aralıklar ile birkaç kez tekrarlanır ve tiroid nodülünün küçülmesi sağlanır. 

Günümüzde daha çok lazer ve radyofrekans yöntemleri tercih edilmektedir. Yakma ile yok etme uygulaması olan her iki işlemde de boyun bölgesi uyuşturulur ve ultrason rehberliğinde iğne ile nodül içine girilir. İğne nodül içerisinde gezdirilerek, nodül tahrip edilir. İşlem ulltrason incelemesi rehberliinde yapıldığı için risk oranı oldukça düşüktür.  Lazer ve radyofrakans uygulamaları ile canlılığını kaybeden nodül giderek küçülme eğilimi gösterir. Bu küçülme periyodik aralıklarla ultrasonografi ile takip edilebilmektedir. 

Girişimsel Radyolojinin Avantajı Nedir?

Lokal anestezi altında, ağrısız bir işlemdir. Cilde kesi açılmaz böylece dikiş izi de yoktur. Hastanede kalma gerekmemektedir. Komplikasyon oranı cerrahiye göre düşüktür. Tedaviden sonra hipotriod oluşmaz...

Ameliyatsız Tiroid Tedavisi Yöntemleri

Girişimsel radyolojik yöntemlerle iyi huylu tiroid nodülleri eğer hastada şikayete yol açıyorsa, ameliyatsız da tedavi edilebilirler. Büyüklüğü 2 cm'in üzerinde olan bu nedenle de nefes darlığı, yutkunma, ağrı veya kozmetik şikayetlere neden olan nodüle uygulanmaktadır. En sık kullanılan girişimsel radyoloji tedavileri lazer ve radyofrekanstır. Bu işlemler esnasında boyun lokal anestezi ile uyuşturulur ve ultrason incelemesi rehberliğinde nodül içine iğne ile girilir. Tahrip edilen nodül canlılığını kaybeder ve küçülmeye başlar. Nodülde küçülme meydana gelip gelmediği belli aralıklarla takip edilerek gözlenebilmektedir. 

Tiroid Nodülü Hangi Durumlarda Kanser Riski Taşır?

Tiroid nodülünün %5 oranında da olsa kanser riski taşıdığını daha önce belirtmiştik. Tiroid nodüllerinin kanser riski taşıdığı durumlar ise şu şekildedir;

  • Elle muayene edildiğinde çok sert hissedilmesi
  • Nodül şikayeti ile birlikte ses teli felcinin bulunması
  • Boyun bölgesinde başka kitlelerin varlığı
  • Boyun bölgesine daha önce radyasyon alınmış olması
  • Nodülün gırtlak ya da boyun kaslarını kapsaması

Tiroid Nodülü Ameliyatı

Tiroid nodülü ameliyatı kanser şüphesi barındıran ya da kanser hücresinin tespit edildiği durumlarda mutlaka uygulanmaktadır. Bununla birlikte hastanın estetik ve kozmetik açıdan nodülün dışarıdan görüntüsünden rahatsızlık duyması, kontrol altına alınamayan hipertiroidi ya da hipotiroidi problemleri yaşanıyorsa cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulabilmektedir. 

Günümüzde gelişen teknolojinin olanaklarından tıp alanının da yararlanması sonucunda çok konforlu bir şekilde cerrahi müdahale ile tedavi edilebilen tiroid nodülleri mutlaka tecrübeli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir ameliyattır.

Tiroid Nodülü Ameliyatı Öncesi

Tiroid ameliyatı olması gereken hastaların ameliyattan önce, operasyonun amacı, doktorun deneyimi, ameliyatın riskleri, ameliyat sonrası dönem ile ilgili konular hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Tiroid Nodülü Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Günümüzde tiroid ameliyatları boyun çizgisi üzerinden küçük bir kesi açılması ile veya robotik cerrahi ile gerçekleştirilmektedir. Tiroid ameliyatı esnasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus tiroid dokusu çıkartılırken ses tellerini çalıştıran sinir ile paratiroid dokularına zarar verilmemesidir. Deneyimli endokrin cerrahlar tarafından uygulanan tiroid ameliyatlarında bu tip risklerin görülme olasılığı oldukça düşüktür.

Yapılan tetkikler sonucu belirlenen papiller tiroid kanserinin 1 cm’den büyük olması durumunda iki taraflı tiroid bezi çıkartılmaktadır. Medüller kanserde ise tümör çapı kaç olursa olsun iki taraflı tiroid bezi çıkartılmaktadır. Zehirli guatr olan hastalarda da yine hastalığın nüksetmesini önlemek amacı ile iki taraflı cerrahi uygulanmaktadır.

Lobektomi olarak da adlandırılan tek taraflı tiroid ameliyatında ise sağ veya sol olmak üzere tek lob çıkartılmaktadır. Tek nodül bulunup, nodülün fazla hormon salgılamadığı hastalarda da nodülde kanser yoksa tek taraflı tiroid ameliyatı yeterli görülmektedir.

Tirod bezinde tek bir nodül olduğu ancak biyopsi sonucunun kesin kanser çıkmadığı hastalarda, ameliyat sonrası kanser çıkma durumuna göre hastanın yeniden ameliyat edilmesi gerekebilmektedir.

Tiroid ameliyatı, geriye tiroid dokusu bırakılmayacak şekilde yapılmaktadır. Geride tiroid dokusu bulundurmak genellikle sorun olmaktadır. Ameliyat açık cerrahi ile uygulandığında yarım saat ya da bir saat kadar sürmekte, robotik cerrahi ile uygulandığında ise 1 – 1,5 saat kadar sürebilmektedir.

Tiroid Nodülü Ameliyatı Sonrası

Tiroid ameliyatından sonra hasta hemen ertesi gün evine dönebilmektedir.  Ameliyat esnasında kendiliğinden eriyen dikişler kullanılmaktadır. Bu nedenle ameliyattan sonra dikiş alınmasına da gerek kalmamış olur. Ameliyatından sonra hasta hiçbir yiyecek, içecek ve hareket kısıtlaması ile karşı karşıya kalmamaktadır. Hastalar ameliyattan sonra iyotlu tuz kullanabilirler. Hastalar ameliyattan sonra 1. gün banyo yapabilmektedirler. Yara izinin üzerine yapıştırılan bantla banyo yapılmasında bir sakınca yoktur. Dikiş izi ameliyattan yaklaşık 6 ay kadar sonra iyice belirsiz bir hal almaktadır. Tiroid ameliyatından sonra hastaların açık havaya çıkarken yüksek faktörlü güneş koruyucular kullanmaları faydalı görülmektedir.

Tiroid Nodülü Sıkça Sorulan Sorular

Tiroid nodülü; insanların boyun bölgesinde tiroid hormonu salgılayan tiroid bezinde oluşan nodüler yapılardır. Bu yapılar doku büyümesi sonucunda açığa çıkmaktadır ve iyi ya da kötü huylu olabilmektedir.

Tiroid nodüllerinin tespit edilen birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilmektedir;

  • Tiroid bezinin tedavi edilmeyen iltihaba maruz kalması

  • Bağışıklık sisteminin güçsüz olması

  • Çeşitli virüsler

  • İyot eksikliği

  • Tiroid bezinde bulunan kistler

Tiroid nodüllerinin başlıca belirtisi; diyet uygulanmadığı halde kilo vermedir. Bununla birlikte aşırı terleme, sinirlilik, düzensiz kalp atışı da tiroid nodüllerinin belirtisi olabilmektedir.

Tiroid nodüllerinin tanısında öncelikle fizik muayene uygulanmaktadır. Bununla birlikte çeşitli kan testleri ve radyolojik incelemeler (ultrason ve biyopsi) de tiroid nodüllerinin tanısında önemlidir.

Tiroid nodülü tedavisinde öncelik takip ve kontrol altında tutmaktadır. Bununla birlikte risk faktörü oluşturan ya da hastanın günlük yaşamını önemli derecede etkileyen tiroid nodüllerinde cerrahi tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.
Yapılan araştırmalar sonucunda tiroid nodülleri kadınlarda çok daha sık görülmektedir. Bunun nedeni hormonal değişimlerin kadınlarda daha aktif olması olarak belirlenmektedir.
Tiroid nodülleri genellikle herhangi bir belirti açığa çıkarmamaktadır. Ancak büyük boyutlu nodüller boyun bölgesinde hassasiyete neden olabilmektedir.

Hızlı Ulaşmak için;

Adres : Teşvikiye mah. Hakkı Yeten cad. No:19 Unimed center 2.kat Fulya/Şişli/İSTANBUL

Gsm : 0 532 234 28 58

Telefon : 0 212 274 50 60