tiroid nodülü

Tiroid Nodülü

Tiroid nodülü tüm dünyada artan bir klinik problemdir. Tiroid bezi içerisinde oluşan lezyonlar kısaca tiroid nodülü olarak tanımlanmaktadır ve çeşitli radyolojik görüntüleme sistemleri ile tespit edilebilmektedir.

Tiroid Nodülü Nedir?

Tiroid nodülü; tiroid bezi içerisinde farklı yapıda ve büyüklükte olabilen normal tiroid yapısından farklı anormal kitleler olarak tanımlanmaktadır. Bu problem genellikle; kadınlarda, iyot eksikliği yaşanan coğrafyalarda ve radyasyona maruz kalmış kişilerde daha sık görülmektedir.

Tirodi nodülleri tek ya da çok sayıda olabilmekle birlikte solid yapıda (katı), kistik yapıda (içi sıvı dolu) ya da karışık yapıda da olabilmektedir.

Tiroid Nodülü Belirtileri

Tiroid nodülleri büyük olduğunda hastanın boynunun ön tarafında gözle fark edilebilir. Yutkunma sırasında aşağı ve yukarı yönde hareket ederek fark edilebilir. Ancak küçük boyutta olduklarında gözle fark edilemeyip doktor muayenesi veya ultrasonografi çekildiğinde tespit edilmektedir. Küçük tiroid nodülleri hastada herhangi bir şikayete neden olmayabilir. Ancak büyüdükleri ve ilerledikleri zaman aşağıdaki belirtileri verebilirler.

  • Boyunda dolgunluk, şişkinlik hissi ve kitle saptanması.
  • Seste kısıklık ve çatallaşma yaşanması
  • Yutmada ve nefes almada güçlük
  • Boyun bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi

Tiroid Nodülü Kanseri Nedir

Tiroid kanseri; tedavi başarısı yüksek bir kanser türüdür. Tiroid bezinde bulunan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu gelişen tiroid kanseri; boyunda kitle ya da tiroid nodülü şeklinde kendini göstermektedir.

Tiroid kanseri iyot konusunda fakir coğrafyalarda yaşayanlarda iyottan fakir beslenme nedeniyle daha sık görülmektedir. Aynı zamanda baş ve boyun bölgesinin radyasyona maruz kalması, sigara tüketimi, genetik yatkınlık da tiroid kanseri görülme riskini arttırmaktadır.

Tiroid Nodülü Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Tiroid nodülü kanserinin ayırt edici bir belirtisi bulunmamakla birlikte rutin kontrol süreci ya da guatr şikayeti ile muayene olan kişilerde ortaya çıkabilmektedir. Ses kısıklığı, boyunda kitle, yutkunma güçlüğü gibi şikayetler de tiroid nodülü kanserinin çok ileri evre belirtileri arasındadır. Aynı zamanda ishal, yorgunluk ve yüzde kızarıklık da belirti olarak sayılabilmektedir.

Tiroid nodüllerinin bazıları çok çalışıp fazla tiroid hormonu üretirler. Bunlara sıcak nodül denir. Bazı nodüllerse çalışmayıp hormon üretmezler. Bunlara da soğuk nodül denir. Sıcak nodüllerin kanser olma olasılığı son derece düşüktür. Tiroid nodülünün soğuk olması ve tek olması kanser olasılığını artırmaktadır. Tiroid kanserinin erken dönemlerde belirti vermediğini unutmamak ve rutin kontrolleri aksatmamak erken tanı konulması için gereklidir.

Tiroid Nodülü Kanseri Tedavisi

Tiroid nodülü kanserinde en etkili tedavi yöntemi cerrahi uygulamalardır. Tiroid bezinin tamamı cerrahi yöntemler ile çıkarılmaktadır. Tiroid bezinin tamamen çıkarılması kanserin nüksetme ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Eğer tiroid bezi çevresindeki lenf bezlerinde kanser yayılımı varsa bunlarında lenf diseksiyonu dediğimiz ameliyatla çıkartılması gerekmektedir.

Ameliyattan sonra büyük kanser, tiroid dışı yayılım veya lenf bezlerine yayılım varsa halk arasında atom tedavisi olarak bilinen radyoaktif iyot tedavisi de uygulanmalıdır.

Tiroid Nodülü Ameliyatı

Tiroid nodülü ameliyatı öncesinde genel sağlık muayenesi, radyolojik görüntüleme teknikleri (ultrasonografi) ve biyopsi uygulamaları ile teşhis konulmakta ve ameliyat planlaması oluşturulmaktadır. Hastada zehirli guatr, kanserli hücre ya da kanser şüphesi bulunuyorsa tiroid nodülü ameliyatına başvurulmaktadır. Aynı zamanda günümüzde 4 santimetreden büyük tiroid nodüllerinin çıkarılması önerilmektedir.