Tiroid Nodülü

Tiroid Nodülü Nedir?

Tıp literatüründe nodül; doku büyümesi olarak ifade edilmektedir ve yaklaşık 1 - 2 mm ile 7 - 8 cm büyüklüğünde gelişmektedir. Nodüllerin tiroid bölgesinde gelişmesi %5 kanser riski taşıması nedeni ile mutlaka muayene edilmeli ve kontrol altında tutulmalıdır. Tiroid nodülleri toplum içerisinde çok sık rastlanan bir problemdir. Tiroid hormonunun salgılanma oranlarına göre ılık, sıcak ve soğuk nodüller olarak isimlendirilen nodüllerin farklı şekillerde tanı ve tedavi yöntemleri bulunmaktadır. 

Tiroid Nodülü Teşhisi

Tiriod nodülleri hastaları kanser şüphesi ile korkutan problemlerdir. Ancak unutulmamalıdır ki tiroid nodüllerinin yaklaşık %90'ı iyi huyludur. Bu nedenle doğru tanı ve tedavi yöntemi ile konforlu bir şekilde iyileşmek çoğu zaman mümkün olmaktadır. Tiroid nodüllerinin teşhisinde ultrasonografi teknolojisi kullanılmaktadır. Tiroid ultrasonu ile nodülün büyüklüğü, sayısı ve iç yapısına dair bilgiler alınmaktadır. Aynı zamanda tiroid hormonunun salgılanma oranını değerlendirmek amacı ile sintigrafi çekimi yapılmaktadır. Böylece tiroid nodülünün soğuk, ılık ya da sıcak olduğuna karar verilmektedir. Ultrasonografi ve sintigrafi çekimleri sonrasında ise kanser şüphesi olup olmadığına karar vermek ve nodülün iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğuna karar vermek adına ince iğne aspirasyon biyopsisi gerçekleştirilmektedir. 

Ultrasonografi değerlendirmesi sürecinde kenarları düzensiz olan ve koyu renkli tümörlerin tespit edilmesi sonucunda mutlaka ince iğne aspirasyon biyopsisi işlemi gerçekleştirilmektedir. İnce iğne aspirasyon biyopsisi işlemi lokal anestezi altında uygulanan konforlu bir işlemdir. Birkaç dakika süren bu işlem sırasında nodül içerisine girilip vakum yöntemi ile nodülden doku alınmakta ve patoloji dalı tarafından laboratuvar ortamında incelenmektedir. 

Tiroid Nodülü Kimlerde Görülür

Tiroid nodülleri kadınlarda erkeklere göre çok daha fazla görülmektedir. Hatta bu oran 4 kat daha fazladır. İleri yaşlarda daha sık görülen tiroid nodülleri; iyot eksikliği yaşanan coğrafyalarda daha sık karşılaşılan bir problem olarak karşımıza çıkmakradır. Aynı zamanda genetik faktörlerin de bu problemin görülmesindeki etkisi büyüktür. Öyle ki günümüzde toplumun çok büyük bir kısmında küçük boyutlarda da olsa tiroid nodüllerine rastlamak mümkündür. 

Tiroid Nodülü Belirtileri Nelerdir

Tiroid nodüllerinin belirtisi öncelikle kozmetik olarak fark edilen ya da elle muayene sırasında hissedilebilen yumrulardır. Tiroid nodülleri kimi hastada sağda ya solda büyürken kimi hastalarda da her iki kısımda da büyüyebilmektedir. Tiroid belirtileri arasında aynı zamanda yutkunma zorluğu, soluk alıp verme zorluğu ya da yutma zorluğu gibi problemleri açığa çıkarabilmektedir. 

Tiroid Nodülü Tedavisi

Tiroid nodülü teşhisi sonrasında uygulanacak tedavi yöntemi nodülün sayısı ve büyüklüğü ile birlikte sıcak ya da soğuk olması gibi özelliklerine bağlı olarak karar verilmektedir. Görüntüleme teknikleri ile teşhis edilen ve ince iğne aspirasyon biyopsisi ile değerlendirilen nodüller kanser riski ya da şüphesi taşıyor ise mutlaka cerrahi yöntemler ile alınması gerekmektedir. Aynı zamanda nodülün tedavisi sonrasında mutlaka periyodik kontrole tabi tutulması gerekmektedir. Bazı görüşler iğne biyopsisi sonrasında tümörün yaylmasına  neden olduğu yönündedir. Ancak bu yönde henüz kanıtlanmış bir bilgi bulunmamaktadır. 

Tiroid Nodülü Hangi Durumlarda Kanser Riski Taşır

Tiroid nodülünün %5 oranında da olsa kanser riski taşıdığını daha önce belirtmiştik. Tiroid nodüllerinin kanser riski taşıdığı durumlar ise şu şekildedir;

- Elle muayene edildiğinde çok sert hissedilmesi

- Nodül şikayeti ile birlikte ses teli felcinin bulunması

- Boyun bölgesinde başka kitlelerin varlığı

- Boyun bölgesine daha önce radyasyon alınmış olması

- Nodülün gırtlak ya da boyun kaslarını kapsaması

Tiroid Nodülü Ameliyatı

Tiroid nodülü ameliyatı kanser şüphesi barındıran ya da kanser hücresinin tespit edildiği durumlarda mutlaka uygulanmaktadır. Bununla birlikte hastanın estetik ve kozmetik açıdan nodülün dışarıdan görüntüsünden rahatsızlık duyması, kontrol altına alınamayan hipertiroidi ya da hipotiroidi problemleri yaşanıyorsa cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulabilmektedir. 

Günümüzde gelişen teknolojinin olanaklarından tıp alanının da yararlanması sonucunda çok konforlu bir şekilde cerrahi müdahale ile tedavi edilebilen tiroid nodülleri mutlaka tecrübeli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir ameliyattır.