Meme Kanseri

Memenin iki temel işlevi vardır. Bunlardan birisi yeni doğan bebeğin beslenmesi, diğeri ise karşı cins için cinsel çekicilik oluşturmasıdır. Her iki işlev de türün devamı için gereklidir. Meme birçok süt bezinden oluşmaktadır. Bu süt bezlerinde üretilen süt, süt kanalları aracılığı ile meme başına taşınmaktadır. Memeyi oluşturan süt bezleri ve üretilen sütü taşıyan kanalları döşeyen hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmaları sonucu gelişen kansere meme kanseri denir.

 

Normal bir süt kanalı kesiti

 

 

 

Süt kanalı içindeki hücreler kansere dönüşerek aşırı çoğalmaya başlıyorlar .

 

 

 

 

 

   Kanser hücreleri kanalın içini doldurmuş ama kanalın dışına çıkmamış (Duktal karsinoma in situ DCIS)

 

 

 

 

 

 Kanser hücreleri süt kanılının dışına taşmış (invaziv duktal karsinoma)

 

 

Meme Kanseri Tedavisi

  1. Cerrahi tedavi (Ameliyat)
  2. Radyoterapi (Işın tedavisi)
  3. Kemoterapi (İlaç tedavisi)
  4. Hormonoterapi

Son yıllarda meme kanserinin teşhisinde ve tedavisinde önemli gelişmeler olmuştur. Bu sayede hastalık erken tanınabilmekte ve 0 e yakın oranda tedavi edilebilmektedir. Erken evrede tanı konulan olgularda hastanın memesi alınmadan meme koruyucu cerrahi yöntemlerle memenin kozmetiği bozulmadan tedavi edilmektedir.

Cerrahi tedavi: Meme cerrahisinde amaç, geride hiç tümör kalmayacak şekilde tümörün çıkartılması ve eğer tümör lenf bezlerine yayılmışsa koltukaltı lenf bezlerinin de çıkartılması şeklindedir.   

Memeye Yönelik Cerrahi İşlemler                                                                                     

Meme koruyucu cerrahi: Bu yöntemde memenin sadece tümörlü kısmı çevresindeki bir miktar sağlam meme dokusu da alınacak şekilde çıkartılır. Geride kalan meme dokusu için radyoterapi uygulanması gerekir.                                                                                   

Mastektomi: Bu yöntemde meme dokusu cilt ve meme başıyla birlikte tamamen çıkartılır. Memeyi korumanın mümkün olmadığı yaygın tümör tutulumu ve cilt tutulumu olan durumlarda uygulanan ameliyat yöntemidir. 

Cilt koruyucu mastektomi: Meme başı ile birlikte areola ve meme dokusunun tamamen çıkartılıp cildin korunduğu ameliyat yöntemidir. Genellikle aynı seansta protez uygulaması veya otojen greft uygulamasıyla rekonstrüksiyon yapılır. Cildin sağlam olduğu ancak meme başında ve meme dokusunda yaygın tümör tutulumu olan durumlarda tercih edilir.   

Meme başı koruyucu mastektomi:  Memede yaygın tümör tutulumu olup meme  başı ve areola sağlam olan olgularda uygulanabilir.Meme başı ve cilt tamamen korunarak içindeki meme dokusu çıkartılıp aynı seansta silikon protez ile rekonstrüksiyon uygulanır.     

Koltuk Altına Yönelik Cerrahi İşlemler

Lenf Bezi Cerrahisi

Meme kanserinin koltuk altı lenf bezlerine yayılımını ameliyattan önce belirlemek gerekmektedir. Bu muayene ve görüntüleme yöntemleriyle yapılmaktadır. Eğer ameliyattan önce saptanamamışsa ameliyat sırasında memenin lenflerinin boşaldığı ilk lenf bezleri (Sentinal Lenf Nodları) ameliyat sırasında bulunarak çıkartılıp incelenerek, bu lenf bezlerinde kanser yayılımı olup olmadığı anlaşılır. Eğer kanser yayılımı saptanırsa koltuk altı lenf bezleri çıkartılır. Kanser yayılımı yoksa çıkartılmaz. Koltuk altı lenf bezlerinde kanser hücreleri varlığı veya yokluğu ameliyattan sonra yapılacak (Kemoterapi ve Radyoterapi) tedaviye karar verilmesinde önemli rol oynar.

Radyoterapi (Işın tedavisi) Radyoterapi alanındaki teknolojik yenilikler sayesinde bu tedaviden memnuniyet verici sonuçlar alınmaktadır. Ameliyat sonrası memeye, koltuk altına ve göğüs duvarına verilen ışın tedavisiyle bu bölgede kalma olasılığı olan kanser hücrelerinin yok edilmesi hedeflenmektedir. Meme kanseri tedavisinde radyoterapi  memenin kalan dokusunu korumak ve bölgesel nüksü önlemek amacıyla yapılmaktadır.

Kemoterapi (İlaç tedavisi) Kemoterapi, bir veya birkaç ilacın kanser hücrelerini yok etmek amacıyla hastaya verilmesidir. Meme kanserinde kemoterapi çoğunlukla ameliyat sonrası vücudun herhangi bir bölgesinde bulunması olası kanser hücrelerini yok etmek amacıyla uygulanmaktadır.

Neoadjuvan kemoterapi: Özellikle tanıda gecikme olmuş olan  hastalarda, kemoterapi ameliyat öncesinde yapılabilir. Buradaki amaç ameliyattan önce, vücudun başka bölgelerine yayılmış olabilecek kanser hücrelerini yok etmektir.

Hormonoterapi (Hormon tedavisi) Hormon tedavisinin amacı kadınlık hormonlarına duyarlı meme kanseri hastalarında hastanın hormon miktarını azaltmaktır. Östrojen hormonuna duyarlı olan kanserlerde östrojenin etkisiyle kanser hücreleri daha hızlı büyüyüp çoğalırlar. Bunun önlenmesi için östrojenin etkisini ortadan kaldıracak ilaçlar kullanılır.

Akıllı Tedaviler, Meme kanseri farklı tedavi seçenekleriyle kişiye ve tümöre özgü tedavi gerektiren bir hastalıktır. Günümüzde daha yeni ve daha etkin kemoterapi ilaçları, ağızdan hap şeklinde alınabilen hedefe yönelik akıllı ilaçlar ile hormonal tedavi ilaçlarının birlikte kullanımı başarılı sonuçlar oluşturmaktadır.

Meme Kanseri Taraması

Günümüzde meme kanseri oluşmasını önleyen bir yöntem yoktur. Buna karşılık erken teşhis ile hastalığın zararını en aza indirmek mümkündür. Tüm teknolojik gelişmelere, çağdaş yöntemlere rağmen erken teşhis, meme kanserine karşı mücadelemizde en önemli silahımızdır.

Mamografi, meme kanseri taramalarında kullanılan en yaygın yöntemdir.

Kadınların kendi kendilerini muayene etme yöntemlerini öğrenmeleri, en ucuz ve kolay yöntemdir. Bir uzman tarafından muayene edilmeleri de diğer tarama yöntemidir. Bu yöntemlerin en etkilisi ise, üçünün birlikte yapılmasıdır. Yani her kadının kendisini her ay muayene etmesi, 40 yaşından sonra yılda bir defa bir uzman hekim tarafından muayene edilmesi ve her yıl mamografi çektirmesi en uygun yöntemdir.

En sık karşılaştığımız sorulardan birisi, “MR(magnetik rezonans) ile daha iyi sonuç alınmaz mı?” sorusudur.  MR, meme kanseri tanısında kullanılan bir yöntem olup, bazen tanı için mutlaka gerekli olmaktadır. Fakat tarama programlarında maliyet çok önemli bir kriter olduğundan MR tarama yöntemi olarak kullanılmamaktadır. 

Eğer Farkında Olursan Ve Geç Kalmazsan Korkmana Gerek Yok

Eğer Farkında Olursan Ve Geç Kalmazsan Korkmana Gerek Yok

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü olup, görülme sıklığı Dünyada ve ülkemizde son yıllarda artış göstermiştir.
Erkenden Fark Edebilirsen Çok Şey Fark Edebilir

Erkenden Fark Edebilirsen Çok Şey Fark Edebilir

Meme kanseri hastalığının tanı ve tedavisinde son yıllarda çok önemli gelişmeler oldu. Bu sayede meme kanserlerini artık çok daha erken dönemlerde tanıyabiliyoruz.
Meme Kanseri Belirtileri

Meme Kanseri Belirtileri

Bu belirtilerden en az biri varsa, vakit geçirmeden uzmana başvurulması gerekir. Ancak bazı hastalarda bu belirtilerin hiçbirisi olmadan, kanser yalnızca, mamografi ve ultrason incelemesiyle tespit edilebilir.
Meme Kanseri Risk Faktörleri

Meme Kanseri Risk Faktörleri

1. derece akrabasında meme kanseri olması önemli bir risk faktörüdür.
Kalıtsal Meme Kanseri Nedir?

Kalıtsal Meme Kanseri Nedir?

BRCA-1 ve BRCA-2 geninde mutasyon (bozukluk) olması sonucu ortaya çıkan meme kanserine denir.
Meme Kanseri Tanı Yöntemleri

Meme Kanseri Tanı Yöntemleri

30 yaşından itibaren kadınların ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması gereklidir. Muayene her ay adetin bitiminden 4-5 gün sonra yapılmalıdır.
TÜM KADINLAR ADINA ANGELİNA JOLİE’ YE TEŞEKKÜRLER

TÜM KADINLAR ADINA ANGELİNA JOLİE’ YE TEŞEKKÜRLER

Angelina Jolie genetik meme ve yumurtalık kanseri riskinden kurtulmak için geçirdiği iki ameliyat nedeniyle son yıllarda çok sık gündeme gelmiş ve tüm kadınların dikkatinin meme kanseri üzerine yoğunlaşmasına neden olmuştur.
Düzenli Spor Yapmak Meme Kanserini Önlüyor

Düzenli Spor Yapmak Meme Kanserini Önlüyor

Hareketsiz yaşam biçiminin insan gen yapısına uyumlu olmadığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Teknolojik gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan daha az hareketli yaşam şeklinin çok sayıda kronik hastalığın oluşumunda önemli bir etken olduğu…
Meme Kanseri Bulguları Nelerdir?

Meme Kanseri Bulguları Nelerdir?

Kadınların büyük bir çoğunluğu, hayatlarının bir döneminde memelerinde bir sertlik fark edebilirler. Böyle bir durumda akla ilk olarak kanser gelmektedir. Ancak, bu kitlelerin büyük bir kısmı iyi huylu tümörlerdir. Bununla…
Meme Kanseri Sınıflandırılması

Meme Kanseri Sınıflandırılması

Meme kanserini kendi içinde birkaç şekilde sınıflandırabiliriz Kanser süt bezinden kaynaklanıyorsa lobuler karsinoma, süt kanalından kaynaklanıyorsa duktal karsinoma olarak adlandırılır.
Meme Kanseri Yayılması

Meme Kanseri Yayılması

Organizmayı oluşturan hücreler, sıvı bir ortam içinde bulunurlar. İnsan vücudunun % 45 ini, hücrelerin içinde bulunduğu bu sıvı ortamlar oluşturur. Bu ortamlar kan damarları dışına sızan sıvı ile devamlı olarak…
Meme Kanseri Riski Azaltılabilir mi?

Meme Kanseri Riski Azaltılabilir mi?

Şişmanlığın azaltılması, Alkol alınıyorsa bırakılması, Hafif egzersiz yapılması(haftada 4 saat tempolu yürüyüş), Sebze ve meyvenin bol tüketilmesi, Sigaranın bırakılması gibi basit önlemler ile, meme kanseri riski % 30-40 oranında azaltabilir...
Ailesel, Kalıtsal Meme Kanseri

Ailesel, Kalıtsal Meme Kanseri

Aile yakınları arasında meme kanseri olan kadınlarda meme kanserine yakalanma riski artar. Bu ailelerde yumurtalık ve kolon kanseri görülme olasılığı da daha fazladır.
Meme Kanserinin Seyrini Etkileyen Faktörler

Meme Kanserinin Seyrini Etkileyen Faktörler

Bazı insanlarda kanser daha iyi ve yavaş bir seyir izlerken, bazı insanlarda ise süratle ilerleyip, kısa bir sürede hayatı tehdit etmeye başlayabilir. Bunun sebebi, farklı insanlardaki kanser hücrelerinin farklı özellikler…
Meme Kanserinin Evrelendirilmesi (Stage)

Meme Kanserinin Evrelendirilmesi (Stage)

Kanserin tedavisi, hastalığın içinde bulunduğu evreye (stage) göre planlanır. Bunun için 3 temel faktör göz önüne alınıyor.
Meme Kanseri Risk Hesaplaması

Meme Kanseri Risk Hesaplaması

Genel olarak tüm hastalar meme kanserine yakalandıklarını duydukları ilk andan itibaren risk durumlarını merak etmeye başlarlar. Çoğu zaman da hekimin olumlu sözlerine inanmazlar.