Meme Kanseri tipleri

Meme Kanseri Tipleri Nelerdir?

Meme kanserini kendi içinde birkaç şekilde sınıflandırabiliriz Kanser süt bezinden kaynaklanıyorsa lobuler karsinoma, süt kanalından kaynaklanıyorsa duktal karsinoma olarak adlandırılır.

Bu iki grup ise, kanserin süt bezinin veya süt kanalının henüz içinde olmasına veya dışına taşmış olmasına göre iki alt gruba ayrılırlar. Süt bezinin içinde ise lobuler karsinoma insitu (LCIS), süt bezinin dışına çıkmış ise invaziv lobuler karsinoma olarak adlandırılır. Fakat günümüzde lobuler karsinoma in situ (LCIS) kanser kabul edilmemektedir. Çünkü süt bezi içinde saptanan lobuler karsinoma in situ daha ileri safhada süt bezi dışına çıkarak invaziv lobuler karsinomaya dönüşmemektedir.

İnvaziv ile infiltratif kelimeleri aynı anlama gelir ve kanserin, kanalın veya süt bezinin dışına taştığını ifade eder.

 

 

 

Duktal karsinomada kanalın içinde veya dışında olmasına göre iki gruba ayrılır. Kanılın içinde ise duktal karsinoma in situ (DCIS)

Kanalın dışına çıkmış ise invaziv duktal karsinoma (infiltratif duktal karsinoma) adını alır.

Duktal karsinoma kendisini oluşturan hücre tipine göre alt gruplara ayrılır. Eğer özel bir hücre yapısı yoksa invaziv duktal karsinoma (NOS) şeklinde belirtilir. Eğer özel hücre yapısı var ise bu yapıya göre; tübüler karsinoma,  medüller karsinoma, müsinöz karsinoma, papiller karsinoma gibi alt gruplara ayrılır.

Bir de bunların dışında klinik görünümü ile farklı bir grup oluşturan enflamatuar meme kanseri vardır.

Duktal Karsinoma İn Situ (DCIS)

Süt kanallarını döşeyen hücreler, kontrolsüz olarak çoğalmaya başladıkları zaman ilk önce kanalı doldururlar. Henüz kanal dışına taşmayan bu safhayaduktal karsinoma in situ (DCIS) adı verilir. Bu safha meme kanserinin en erken safhasıdır. Kanser hücreleri henüz kanal dışına çıkmadığı için, vücudun her hangi bir yerine atlamamış durumdadır. Sadece bu bölgenin çıkartılması ile kanser tam olarak tedavi edilebilir.

Duktal karsinoma in situsafhasında, tümör boyutu genellikle elle muayene ile fark edilemeyecek kadar küçüktür. Bu safhada kanser daha çok mamografi ile tespit edilebilir. Bu nedenle kanserin erken teşhis edilebilmesi için 40 yaşını geçen her kadının, her yıl mamografi filmini çektirmesi önerilir. Toplu meme kanseri taramalarının yapıldığı gelişmiş ülkelerde, meme kanserlerinin bu safhada yakalanma oranı % 25 lere yükselmiştir. Bu taramaların yapılmadığı ülkelerde ise, kanserin bu safhada yakalanma oranı % 2 civarındadır.

Lobuler Karsinoma In Situ(LCIS)

Süt bezlerini hücrelerden kaynaklanan ve bez dışına taşmamış anlamına gelen Lobuler Karsinoma in Situ, adına rağmen kanser kabul edilmez. Çünkü lobuler karsinoma in situ, genellikle invaziv lobuler karsinoma’ ya dönüşmemektedir. Bu nedenle kanser olarak kabul edilmez. Bize sadece bu memede kanser gelişme riskinin arttığını ve dikkatli olmamız gerektiğini gösterir.

İnvaziv Duktal Karsinoma

Bir süre sonra kanser hücreleri kanal dışına çıkarlar. Bu safha invaziv (infiltratif) safha, yani kanserin memeyi istila safhasıdır.

Meme kanserleri içinde en sık invaziv duktal karsinomayı görmekteyiz. Yani süt kanallarını döşeyen hücrelerden kaynaklanan ve kanal dışına çıkmış kanser.

İnvaziv Lobuler Karsinoma

Memede ikinci sıklıkta İnvaziv lobuler karsinoma’ yıgörürüz. Bu da süt bezlerinden kaynaklanmış ve bez dışına çıkmış anlamına gelir.

Diğer Meme Kanseri Çeşitleri

Medullar karsinoma ve Müsinöz karsinoma da diğer meme kanseri tipleridir. Bunlar invaziv duktal karsinoma ve invaziv lobular karsinomadan daha iyi seyrederler.

Tübüler karsinoma meme kanserleri arasında en iyi seyredenidir. Meme kanserlerinin % 2 sini oluştururlar.

Enflamatuar meme kanseri, meme derisinde kızarıklık, ısı artışı ve kalınlaşma gibi bulgularla kendisini gösterir. Burada bir enfeksiyon söz konusu değildir. Sıcak ve kızarık görüntü, kanser hücrelerinin meme derisi lenf kanallarına yayılmasıyla ortaya çıkar. İlk çıktığı andan itibaren ileri safha (Evre IIIB) kabul edilir. Enflamatuar meme kanseri terimi, kanserin hücresel kaynağı veya yapısını değil, klinik görünümüne göre yapılan bir evrelemeyi işaret etmektedir.