Meme Hastalıkları

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan “meme kanseri” nedeniyle dünyada her yıl 5 milyon kadının meme kanseri tedavisi gördüğü bildiriliyor. Günümüzde meme kanseri cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi ile tedavi ediliyor. Hastalığın erken teşhisi ise kadınların uzun ve sağlıklı bir yaşama sahip olmasını sağlıyor.

Kadınların yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyen ve erken teşhis edilmediğinde önemli sağlık sorunlarına yol açan meme kanseri, milyonlarca kadının ortak derdi olarak biliniyor. Uzmanlar erken tanı ve tedavi sayesinde kadınların yaşam kalitesinin artacağını önemle vurguluyor. Amerika’da 2002 yılı istatistiklerine göre her yıl 220 bin yeni meme kanseri vakası tespit edilirken, dünyada her yıl 5 milyon kadının meme kanserinden tedavi gördüğü ifade ediliyor. “Doğru zamanda teşhis edilip tedavi uygulanırsa, hastaların uzun ve sağlıklı bir yaşam sürme şansı artıyor. Kadınların ve erkeklerin meme kanserinin tanısı, tedavisi konusunda aydınlatılması gerekliliğine inanıyoruz.”

Kanser çok korkulan bir hastalık olduğu için meme hastalıkları dediğimizde aklımıza ilk olarak kitleler ve kanser gelir. Ancak memede her kitle kanser anlamına gelmemektedir. Memede hissedilen ve şikayetlere yol açan kitlelerin iyi huylu meme hastalıklarına bağlı olarak görülme oranı kanserden daha yüksektir.

Meme Hastalıkları ve Kistler 

Meme dokusunda oluşan bu kitleler iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kötü huylu kitleler meme kanseri anlamına gelir. İyi huylu kitleler ise hasta için zararı olmayan, çevre dokuya ve organlara yayılmayan, hayati riski bulunmayan kitlelerdir. Genellikle 30 – 50 yaş arasında görülür ve çoğu menopoz dönemine girildiğinde kaybolur.

İyi huylu meme hastalıkları denildiğinde akla ilk olarak meme kistleri, fibroadenomlar, filloid tümörler, intraduktal papillom, duktektazi, yağ nekrozu ve meme enfeksiyonları gelmektedir. Meme kistleri memede en sık görülen içi sıvı ile dolu oluşumlardır. Çok sık karşılaşıldığı için günümüzde bir hastalık değil normalin varyasyonu olarak kabul edilmektedir.

Fibrokistik değişiklikler aslında belirli bir meme hastalığını veya klinik bir durumu işaret etmemektedir. Daha çok fizyolojik bir meme dokusu şeklini ifade etmektedir. Fibrokistik değişikliklerin kesin görülme sıklığını tahmin etmek güçtür. Çünkü üreme çağında olan kadınların büyük kısmında meme yapısı bu şekildedir. Özellikle de otuzlu ve kırklı yaşlarda daha sık rastlanır. Bu değişikliklerde genellikle az veya çok ağrı görülür. Bu ağrı özellikle adet döneminde artar.

Meme kistleri olan olguların bir bölümünde aile öyküsü dikkat çekmekte ancak doğrudan genetik yatkınlıktan bahsedilememektedir. Meme kistleri en çok ağrı ve elle hissedilen kitle şikayetlerine yol açarlar. Tek bir kist veya birçok ufak kistten meydana gelen kitle ele gelebilmektedir. En sık memenin üst dış kısmında görülür.

Meme kistleri muayene esnasında sıklıkla düzgün kenarlı, yumuşak, oval veya yuvarlak yapıda ele gelirler. Fizik muayene için en doğru zaman adet kanaması bittikten sonraki haftadır. Ancak sadece elle muayene ile kistik yapıları solid yapılardan ayırt etmek zor olabilmektedir. Bu nedenle fizik muayene sonrasında ultrasonografi yapılması faydalı olmaktadır. Mamografik değerlendirme ile de kistten şüphe edilebilir ancak solid - kistik ayrımı için ultrasonografi yapılması zorunludur.

Meme kistleri rahatsızlık vermedikleri sürece tedavi gerektirmezler. Bu tip meme yapısına sahip olan kadınların takip edilmeleri ve kontrollerini aksatmamaları yeterli görülmektedir. Eğer kitleler ağrı ve hassasiyete sebep olursa çeşitli medikal tedaviler gerekebilmektedir. Çok büyük ve ağrılı kistlerin hastanın rahatlatılması için içinin boşaltılması yolu izlenebilir. Fibroadenom, meme kistlerinden sonra memede en sık görülen iyi huylu kitledir. Memenin iyi huylu tümörleri olarak tanımlanırlar ve genellikle kansere dönüşmezler. Genç kadınlarda ve ergenlik döneminde daha sık görülürler. Aynı memede birden fazla olabileceği gibi her iki memede de görülebilir. Muayenede sınırları düzgün, hareketli ve sertçe kitleler olarak ele gelirler. Genellikle 2 – 3 cm çapındadırlar. Nadiren daha büyük oldukları görülebilir. Gerekli görüldüğü takdirde cerrahi olarak çıkartılabilir.

Filloid tümörler de yine sıklıkla iyi huylu tümörler olarak karşımıza çıkarlar ancak nadiren malign formları da görülebilir. Muayenede sert ve hareketli kitleler olarak ele gelirler. Fibroadenomlardan ayırt edilmeleri zordur. Fibroadenomlara göre büyüme potansiyelleri daha yüksektir. Filloid tümörlerden şüphe edildiğinde cerrahi olarak çıkartılmaları gerekir. Beraberinde az miktarda meme dokusu da çıkartılmaktadır.

İntraduktal papillom, meme başının arkasında yer alan süt kanalcıklarında oluşan genellikle iyi huylu tümörlerdir. Çoğunlukla orta yaştaki kadınlarda görülür ve meme başı akıntısına neden olurlar. Meme kanseri açısından %5-10 oranında risk taşırlar. Bu nedenle içinde yer aldığı süt kanalı ile birlikte ameliyat ile çıkartılması gerekir.

Yağ nekrozu, daha çok ileri yaştaki kadınlarda görülür. Yağ dokusunun fazla olduğu meme yapısına sahip şişman kişilerde daha fazla rastlanmaktadır. Yağ nekrozu genellikle travma ve enfeksiyon gibi nedenlerle oluşmaktadır. Serttir ve sınırları tam olarak belli değildir. Meme derisinde çekintiye neden olabilmektedir. Bulguları nedeni ile meme kanserine en çok benzeyen meme hastalığıdır. Bu nedenle kesin tanı ancak biyopsi ile veya cerrahi olarak çıkartıldığında konulabilir.

Mastit ve meme apsesi ise meme dokusunda görülen mikrobik enfeksiyonlardır. Daha çok emzirme döneminde oluşan meme başı çatlakları nedeniyle oluşurlar. Memede enfeksiyona bağlı olarak hassasiyet, kızarıklık, ağrı ve ateş artışı meydana gelir. Apse geliştiği durumlarda mutlaka drene edilmeli yani boşaltılmalıdır. Bu işlem bazen iğne bazen ise açık cerrahi drenaj ile gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra uzun süre antibiyotik tedavisine devam edilmesi gerekmektedir.

Meme başı akıntısı ile alakalı olarak bilgi almak isterseniz ilgili linke tıklayabilirsiniz.
İlgili link: www.dromerbender.com/meme-basi-akintisi