Meme Kanseri Yayılması

Meme Kanseri Yayılması

Meme kanserine erken tanı ve müdahalede bulunulmadığı sürece, kanser hücreleri kan ve lenf yolu ile yakın veya uzak dokulara metastaz yapabilmektedir.

Meme kanserinin en sık yayılma gösterdiği yerler aşağıdaki gibidir;

  • koltuk altı lenf bezleri
  • akciğer
  • karaciğer
  • kemikler
  • beyin
  • cilt dokusu

Organizmayı oluşturan hücreler, sıvı bir ortam içinde bulunurlar. İnsan vücudunun % 45 ini, hücrelerin içinde bulunduğu bu sıvı ortamlar oluşturur. Bu ortamlar kan damarları dışına sızan sıvı ile devamlı olarak beslenirler. Bu sıvının içinde, hücreler için gerekli olan besin maddeleri ve oksijen bulunur. Hücre ihtiyacı olan maddeleri buradan alır ve bunları kullandıktan sonra atık madde olarak tekrar bu ortama verir. Buradaki sıvı devamlı olarak lenf damarları ile kan dolaşımına taşınır ve belirli bölgelerde yerleşen lenf düğümü adı verilen noktalarda süzülür.

Süt kanalı dışına çıkan kanser hücreleri bu sıvı ortam içinde dolaşır. Hücreler içinde bulundukları lenf sıvısı ile birlikte lenf damarlarının içinde yol alırlar. Meme dokusundan gelen lenf sıvısı, ilk önce koltuk altındaki lenf düğümlerinde süzülür ve kanser hücreleri burada tutulur. Tutulan kanser hücreleri lenf düğümü içinde yerleşerek çoğalmaya devam eder. Daha sonra buradan diğer organlara yayılırlar.

Bazen hücreler doğrudan kan dolaşımı içine de girebilirler ve kan yolu ile uzak organlara giderler. Tümör hücrelerinin bu şekilde diğer organlara sıçramasına metastaz denir. Meme kanseri hücreleri daha çok akciğer, kemik, beyin ve karaciğer gibi organlara gider ve orada çoğalırlar.

Meme Kanseri Evreleri

Meme kanserinin evreleri, tümörün boyutu ve yayılımına göre belli olmaktadır. Başlangıç evresi (evre sıfır), aslında tam olarak meme kanseri olarak tanımlanmaz. Bu evre meme kanserinin öncüsü lezyonları içerir. Yani kansere dönüşme potansiyeli olan hücrelerin olduğu anlamına gelir. 

1. Evre: Tümör boyutu 2 cm'den daha küçüktür ve tümör henüz başka bir yere yayılmamıştır. Bu evrede tedaviye başlamak oldukça avantajlı ve sonuçları itibari ile yüz güldürücü olmaktadır.

2. Evre: Tümör boyutu 2 - 5 cm aralığındadır. Bu evrede miktarı fazla olmamakla birlikte koltuk altı bezlerine yayılım olması durumu söz konusudur. 

3. Evre: Tümör 5 cm'den büyüktür veya 5 cm'den küçük ancak koltuk altı bezlerine fazla sayıda yayılım göstermiş, göğüs kasları duvarı ve meme başını tutmuştur. Bu evrede meme kanseri boyundaki lenf nodlarına doğru da yayılım gösterebilmektedir.

4. Evre: Bu evrede meme kanseri başka organlara sıçramaktadır.