Meme Kanseri Yayılması

Organizmayı oluşturan hücreler, sıvı bir ortam içinde bulunurlar. İnsan vücudunun % 45 ini, hücrelerin içinde bulunduğu bu sıvı ortamlar oluşturur. Bu ortamlar kan damarları dışına sızan sıvı ile devamlı olarak beslenirler. Bu sıvının içinde, hücreler için gerekli olan besin maddeleri ve oksijen bulunur. Hücre ihtiyacı olan maddeleri buradan alır ve bunları kullandıktan sonra atık madde olarak tekrar bu ortama verir. Buradaki sıvı devamlı olarak lenf damarları ile kan dolaşımına taşınır ve belirli bölgelerde yerleşen lenf düğümü adı verilen noktalarda süzülür.

Süt kanalı dışına çıkan kanser hücreleri bu sıvı ortam içinde dolaşır. Hücreler içinde bulundukları lenf sıvısı ile birlikte lenf damarlarının içinde yol alırlar. Meme dokusundan gelen lenf sıvısı, ilk önce koltuk altındaki lenf düğümlerinde süzülür ve kanser hücreleri burada tutulur. Tutulan kanser hücreleri lenf düğümü içinde yerleşerek çoğalmaya devam eder. Daha sonra buradan diğer organlara yayılırlar.

Bazen hücreler doğrudan kan dolaşımı içine de girebilirler ve kan yolu ile uzak organlara giderler. Tümör hücrelerinin bu şekilde diğer organlara sıçramasına metastaz denir. Meme kanseri hücreleri daha çok akciğer, kemik, beyin ve karaciğer gibi organlara gider ve orada çoğalırlar.