Duktoskopi

Duktoskopi meme süt kanallarının içinin mikroendoskoplarla görüntülenmesini sağlayan bir endoskopik muayene yöntemidir.