İntraduktal Papillom Tanı Yöntemleri

İntraduktal Papillom Tanı Yöntemleri

İntraduktal Papillom Nedir?

İstanbul İntraduktal papillom, genellikle meme süt kanallarının meme ucuna yakın kısmında süt kanalının içinde oluşan oluşumlardır. Bazen meme ucundan uzakta ve birden fazla papilloma (papillomatozis) gözlemlenebilmektedir. 

İstanbul İntraduktal papillomlar meme ucuna yakın bölgede bir süt kanalının içinde, genellikle orta yaşlı kadınlarda ortaya çıkmakta ve meme başı akıntılarına sebep olmaktadır. 

İntraduktal papillom, meme başının arkasında bulunan süt kanalcıklarının içinde meydana gelen iyi huylu tümörler olarak tanımlanabilmektedir. İntraduktal papillomlar meme başında çoğunlukla kanlı veya şeffaf olmak üzere, bazen de sarı, yeşil veya kahverengi meme başı akıntılarına sebep olabilirler. 

İntraduktal papillom durumunda, hastaların şikayetlerinin temelini meme başından gelen kanlı akıntı oluşturmaktadır. 

İntraduktal Papillom Özellikleri Nelerdir?

İntraduktal papillomun belli başlı özelliklerini şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

  • İntraduktal papillom, genellikle meme ucuna yakın süt kanalının içinde meydana gelen, siğil gibi (et beni gibi) gelişim gösteren yapıdadır. 
  • İntraduktal papillom, ortaya çıktığı bölgede bir yumru oluşturarak, beraberinde ağrıya sebep olabilmektedir. 
  • Hastaların çoğunun şikayetini oluşturan meme başı akıntısı intraduktal papillomun özelliklerinden birini oluşturmaktadır. İntraduktal papillom, meme başından gelen, berrak, kanlı veya başka renkte akıntılara sebep olabilmektedir. 
  • İntraduktal papillom, ortalama olarak 35-55 yaş aralığındaki kadınlarda ortaya çıkmaktadır. 
  • Tek papillom oluşumunun aksine, çoklu papillom (Papillomatozis) meme kanseri riskini arttıran niteliktedir. 

İntraduktal papillom, meme kanseri açısından minimal risk içeren bir durum olarak ele alınmaktadır. Ancak yine de tanı ve değerlendirmeler sonucunda gerekli görülmesi durumunda, içinde bulunduğu süt kanalı ile birlikte cerrahi olarak çıkartılması gerekebilmektedir. 

İntraduktal Papillom Tanısı Nasıl Yapılmaktadır?

Meme ucuna yakın ya da meme ucundan uzakta ortaya çıkabilecek olan intraduktal papillomun tanısı, temel olarak şu yöntemlerle gerçekleştirilmektedir:

Galaktografi (veya Duktografi); Meme süt kanalının içine radyoopak madde verdikten sonra direkt grafi çekilerek radyoopak maddenin şüt kanalı içindeki yayılması görüntülenir. Teknik olarak yapılması zor bir yöntemdir. Akıntılı süt kanalının cilde açılan ağzı bulunup oradan yerleştirilen bir kanül içinden süt kanalının içine radyoopak madde verildikten sonra çekilen grafiye bakarak süt kanallarının yapısı hakkında değerlendirme yaılmaktadır. Çok az merkezde uygulanmaktadır. Hatalı sonuç verme oranı yüksek olduğundan, günümüzde pek uygulanmamaktadır. Onun yerine süt kanallarının içini gözle görmemizi sağlayan DUKTOSKOPİ yöntemi uygulanmaktadır. 

Duktoskopi; Papillom tanısında son yıllarda uygulanmaya başlanan yeni bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Duktoskopi,  meme ucundan milimetrik çapta (0,5mm, 1mm) mikro endoskoplarla süt kanalı içine girerek, süt kanallarının içinin gözle görülerek ayrıntılı bir şekilde incelenmesidir. Duktoskopi yöntemiyle, süt kanallarında bulunabilecek olan lezyonlar direkt olarak gözle görülebilmekte ve en doğru tanı gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, duktoskopi yöntemiyle hem sitoloji hem de patoloji incelemesi için örnek alınabilmektedir. Duktoskopinin en önemli özelliklerinden biriside sadece tanı amaçlı değil, tedavi amaçlıda kullanılabiliyor olmasıdır. Süt kanalı içinde saptanan bazı intraduktal papillomlar, eğer ince bir sapla süt kanalı duvarına yapışıksa, endoskopik olarak çıkartılabilmektedir. Duktoskopi aletinin çalışma kanalının içinden girilerek papillom sapından kopartılarak süt kanalı içinden ameliyata gerek kalmadan çıkartılabilir. Böylece papillom ameliyatsız tedavi edilmiş olur. Duktoskopinin önemli bir yararı da ameliyat gereken hastalara olmaktadır.  Hastalıklı şüt kanalının içindeki papillomun bulunduğu bölgeye işaret konularak ameliyat sırasında hastalıklı bölgenin bulunması kolaylaşır ve yanlış bir ameliyat yapılması önlenmiş olur. 

Süt Kanalı Eksizyonu (Duktus Eksizyonu); Genellikle cerrahlar tarafından hem meme başı akıntısının sona ermesi hem de çıkartılan süt kanalının patolojik incelemesi yapılarak kesin tanı konulabilmesi için sıklıkla tercih edilen yoldur. Kanal eksizyonu sırasında, meme başının kenarındaki koyu renkli yuvarlak bölümün (areola) hemen yanından, küçük bir kesi (2-3cm.) yapılmakta, süt kanalı ve içindeki papillom, çevresindeki çok az miktarda meme dokusuyla birlikte çıkartılmaktadır. Çıkartılan bu parçaların patolojik olarak incelenmesiyle kesin tanı konulabilmektedir.