Meme Başı Akıntısı

Meme Başı Akıntısı

Meme Başı Akıntısı Problemi ve Çözümü

Meme başı akıntısı ciddi hastalıkların belirtisi olabileceği gibi aynı zamanda hormonal değişimler sonucunda açığa çıkan bir semptom da olabilmektedir. Günümüzde pek çok kadın meme başı akıntısı problemi yaşamaktadır. Meme başı akıntısı problemi yaşayan kadınların ertelemeden bir uzman doktora başvurmaları önerilmektedir.

Meme Başı Akıntısı Nedir?

Hamile veya emzirme döneminde olmayan kadınların meme başından farklı renkte ve görüntüde sıvıların sürekli veya aralıklı olarak gelmesine meme başı akıntısı denir.

Meme başı akıntısı farklı nedenler ile açığa çıkabilen bir problemdir. Süt verme dönemi dışında meme ucundan sıvı gelmesi olarak tanımlanan meme başı akıntısı problemi; kadınları ciddi derecede tedirgin etmektedir. Meme kanseri gibi önemli bir hastalığın belirtileri arasında bulunan meme başı akıntısının tanı ve teşhis sürecinde değerlendirme sürecine; kadının yaşı, genel sağlık öyksü, menstrual döngüsü ve doğum öyküsü de dahil edilmektedir. Bununla birlikte aynı zamanda meme ucundan gelen sıvının hangi dönem veya dönemlerde görüldüğü ve hangi renk olduğu de meme başı akıntısı hakkında nitelikli bilgiler elde edilmesini sağlamaktadır.

Hangi Durumlarda Görülür?

  • Sadece tek bir memeden geliyor ise meme kanseri konusunda ciddiye alınmalıdır. Meme ucundaki akıntının her iki memeden gelmesi ise sistemik bir problemin sonucu olarak açığa çıkabilmektedir.Meme başı akıntısı; memenin sıkılması ile birlikte yaşanıyorsa bu durum normal karşılanabilmektedir. Ancak kendiliğinden geliyor ise mutlaka gerekli tetkikler nitelikli bir şekilde uygulanmalıdır.Meme başından gelen akıntı kanlı ise bu durum meme kanseri ile ilişkilendirilebilmektedir. Meme ucundan gelen akıntı kötü kokulu ve irinli ise bu durum meme iç dokusunda oluşan bir abzeden kaynaklanıyor olabilmektedir.

Hangi Sıklıkla Görülür?

Meme hastalığı nedeniyle hastanelere başvuran hastalar arasında meme başı akıntısı %5 - 8 oranında görülmektedir. En sık rastlanan şikayet memede ağrı daha sonra memede kitle ve üçüncü sırada meme başı akıntısı şikayetine rastlanmaktadır.

Meme başı akıntısı genellikle iyi huylu nedenlere bağlı olarak ortaya çıkarlar. Ancak oranında meme kanserinin belirtisi olabilir. Erken bulgusu olarak meme başı akıntısı gelişebileceği için hastalar tarafından ihmal edilmemesi gereken ve doktorlar tarafından dikkatle araştırılması gereken bir durumdur.

 

Meme Başı Akıntısı Neden Olur?

Günümüzde meme başı akıntısının birçok farklı nedeni tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda meme başı akıntısının meme kanseri ile yakından ilişkili olmasının yanı sıra fizyolojik değişimlerin de meme başı akıntısına neden olduğu bilgisi açığa çıkmaktadır. 

Meme başı akıntısının nedenleri şu şekilde sıralanabilmektedir;

  • Süt kanallarının genişlemesiFibrokistik problemin var olmasıMemede yaşanan travmatik olaylarİntraduktal papillom (süt kanalında görülen iyi huylu tümörler)Enfeksiyona bağlı durumlarMeme ucunun çatlamasıMeme kanseri

Meme Başı Akıntısı Nasıl Teşhis Edilir?

Meme başı akıntısının oluşmasına neden olan lezyonlar genellikle çok küçük boyutta olduklarından görüntüleme yöntemleriyle teşhis edilmeleri oldukça zordur. Mamografi, Ultrasonografi ve MR kıymetli bilgiler verebilir. Ancak bu bilgiler kesin tanı konulması için yeterli olmayabilirler. Meme başı akıntısında en önemli tanı yöntemi, süt kanallarının içinin direkt olarak gözle görülmesini sağlayan bir mikroendoskopik yöntem olan DUKTOSKOPİ işlemidir. Bu yöntem sayesinde çok ince olan süt kanallarının içi gözle görülebilir. Kanalların içindeki lezyonlardan biyopsi alınabilir. Süt kanallarının içi yıkanarak yıkama sıvısında kanser hücresi aranması (sitoloji) yapılabilir. Eğer başarılı bir DUKTOSKOPİ incelemesi yapılabilirse meme başı akıntısının nedeni büyük oranda teşhis edilir. DUKTOSKOPİ ülkemizde 2005 yılından beri Prof. Dr. Ömer Bender tarafından uygulanmaktadır.

meme-basi-akintisi

 

Teşhis dışında, DUKTOSKOPİ tedavi amacıyla da kullanılabilir. Meme başı akıntılarının en sık rastlanan nedeni olan intraduktal papillomlar, Dünyada ilk kez Prof. Dr. Ömer Bender’in buluşu olan yöntemle ameliyatsız olarak tedavi edilebilmektedir.

Bu yöntem sayesinde bazı intraduktal papillolar endoskopik olarak (ameliyatsız)süt kanalı içinden çıkartılabilmektedir.

Meme Başı Akıntısı Tedavisi

Patolojik meme başı akıntısı kanser riski taşıdıklarından tüm dünyada ameliyatla hasta süt kanalı çıkartılarak (duktus eksizyonu) ameliyatla tedavi edilmektedir.

Ancak ameliyat edilen hastaların çok azında kanser veya patolojik bir lezyon saptandığından, hastaların önemli bir bölümüne gereksiz yere ameliyat yapılmış olmaktadır.

Bu gereksiz ameliyatları önleyebilmek için, patolojik meme başı akıntısı olan hastalara önce duktoskopi yapılarak süt kanalları içinde bakılmalı ve patolojık lezyon saptanan hastaların ameliyat edilmesi, lezyon olmayan hastalarınsa yakın takibe alınması uygundur.

Bu sayede gereksiz yere yapılacak bir ameliyatın önüne geçilmiş olur. Ayrıca endoskopik olarak çıkartılabilecek olan papillomlar için gereksiz bir ameliyat yapılmamış olur.

Duktoskopi ile Meme Başı Akıntısı Tedavisi

meme-basi

 

Eğer patolojik meme başı akıntısının nedeni ameliyat gerektiren bir durumsa duktoskopi işlemi sırasında hastalığın bulunduğu süt kanalına işaretleme yapılması gerekmektedir. İşaretleme yapılmadan ameliyat yapılmaya kalkışıldığında, ameliyat sırasında hastalıklı bölgenin bulunup çıkartılması sorun olabilir. Hatalı veya eksik ameliyat yapılmış olabilir.

Ayrıca meme başının altındaki süt kanalları ameliyatta hasar göreceği için hastanın emzirme fonksiyonu bozulabilir. Bunu önlemek için Prof. Dr. Ömer Bender’in buluşu olan bir yöntemle duktoskopi işlemi sırasında hastalıklı süt kanalının içine yerleştirilen bir ameliyat ipi ile hastalıklı bölge işaretlenerek hatalı ameliyat ihtimali ortadan kaldırılır. Sağlam süt kanallarına hasar vermeden ve hastanın emzirme fonksiyonunu bozmadan ameliyat uygulanabilir.

Kadınlarda Meme Başı Akıntısı

Kadınlarda meme başı akıntısı; oldukça sık görülen bir problemdir. Öyle ki üreme dönemindeki kadınların yaklaşık %80’inde yaşamlarının bir döneminde meme başı akıntısı yaşadıkları bilinmektedir. Meme başı akıntısının nedenleri ve nedenlerine bağlı uygulanacak tedavi yöntemleri her kadında farklılık gösterebilmektedir.

Meme başı akıntısının değerlendirilmesi ve tanısının konulmasında;

  • Akıntının rengi
  • Akıntının tek mi yoksa her iki memede mi görüldüğü
  • Akıntının miktarı
  • Akıntı ile birlikte meme cildinde değişim olup olmadığı
  • Akıntı ile birlikte memede beze ya da şekil bozukluğu olup olmadığı
  • Meme başı akıntısının yaşandığı dönemde herhangi bir hormonal değişim yaşanıp yaşanmadığı bilgiler büyük önem taşımaktadır.

Meme başından kan gelmesi ciddi bir durum mudur? 

Memeden kan veya akıntı gelmesinin birçok farklı nedeni vardır. İntraduktal Papillom adı verilen süt kanalı içinde oluşan küçük iyi huylu tümörler en sık rastlanan göğüs ucu kanaması veya akıntısı nedenidir. Ayrıca, süt kanalı genişlemeleri, süt kanallarının duvarlarında iltihaplanma olması, süt kanalı içinde sertleşip katılaşan ifrazatlar gibi nedenler sıklıkla meme ucu akıntısı yapan iyi huylu nedenler arasındadır.

Memeden gelen kan sorunu bazen süt kanallarının içinde yeni gelişmeye başlayan meme kanserinin ilk belirtisi olabilir. Bu nedenle meme ucu akıntıları kesinlikle hafife alınmamalı mutlaka nedeni tam belirlenene kadar gerekli tetkikler yaptırılmalıdır.

Meme başı akıntıları hangi sıklıkla görülür?

Meme başı akıntısı özellikle gebelik döneminde sıklıkla görülmektedir. Bunun yanı sıra hormonal dengesizlik yaşayan kadınlarda da sıklıkla görülmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki meme başı akıntısı doğal bir durum değildir ve tekrarlanan durumlarda mutlaka uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir. 

Meme Başı Akıntısı Neden Olur?

Süt kanallarının genişlemesi, travma, prolaktin hormonu yüksekliği, abse, fibrokistler, süt kanalı içindeki iyi huylu tümörler ve meme kanseri meme başı akıntısının başlıca nedenleri arasındadır. Meme başından gelen akıntılar çoğu zaman normal görülmektedir. Ancak; meme başı akıntısının nedeni mamografi, ultrason ve biyopsi ile araştırılmalıdır.

Meme Başı Akıntısı Ne Renktir?

Meme başı akıntısı, süt rengi, sarı, yeşil, siyaha yakın, koyu kahverengi, berrak veya kan renginde olabilmektedir. Özellikle kanlı olması durumunda meme kanseri riski artmaktadır.

Meme başı akıntısının iyi huylu olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Meme başı akıntısı kötü kokulu, yeşile çalan sarı renkte ya da kanlı bir şekilde gerçekleşiyor ise mutlaka alanında tecrübeli bir doktora başvurmak gerekmektedir. Meme başı akıntısının kötü huylu olup olmadığı ise günümüzde duktoskopi uygulaması ile anlaşılabilmektedir. 

Meme başı akıntısından korkmalı mıyım?

Meme başı akıntısı özellikle kanlı bir şekilde geliyor ise ertelemeden doktora başvurulması gerekmektedir. Özellikle meme kanseri risk faktörlerini taşıyan 40 yaş üstü kadınların bu problemi yaşamaları doğal karşılanmamakta ve gerekli test ve tetkiklerin uygulanması gerekmektedir.