Meme Ucundan Kan Gelmesi

Meme Ucundan Kan Gelmesi

Meme ucundan kan gelmesi, nadir karşılaşılan bir durum olsa da aslında oldukça ciddi problemlerin habercisi olabilmektedir.

Meme ucundan kan gelmesi, süt kanallarının aşırı genişlemeleri, süt kanalı iltihaplanmaları ve süt kanalı içinde oluşan küçük tümörler gibi kanser olmayan nedenlerle gelişebildiği gibi meme kanserinin belirtisi olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bu nedenle meme başından kanlı akıntı olması hastalar ve hekimler için geciktirilmeden aydınlatılması gereken endişe verici bir durumdur.

Meme ucu akıntısı, bazı durumlarda fizyolojik olarak ortaya çıkabilmekte, bazen ise bir hastalık belirtisi olabilmektedir. Genellikle her iki memeden birden ve bir memenin birden fazla süt kanalından olan akıntılar eğer memenin sıkılmasıyla ortaya çıkıyorsa ve renkleri sarımsı, beyazımsı, gri, yeşilimsi, kahverengi renklerde ise bu tip akıntılar bazı hormon dengesizlikleri ve bazı ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabilen akıntılar olup genellikle korkutucu nitelikte değillerdir.

Beyaz sütsü akıntı kadınların yaklaşık %25’inde meydana gelebilen bir durumdur. Genellikle anne sütünün üretimini uyaran hormon olan prolaktin üretiminde artış meydana gelmesiyle olur. Bazı ilaçlar; tansiyon ilaçları, antidepresan ve anti-psikotik ilaçlar, mide koruyucu ilaçlar ve bazı uyuşturucular bu şekilde iki taraflı meme başı akıntısına neden olabilirler.

Meme ucu akıntılarında asıl tedirginlik verici durum ise, akıntının tek memeden, tek kanaldan ve memeyi sıkmadan kendiliğinden geliyor olmasıdır. Bu şekilde kendiliğinden gelen akıntılar, eğer kanlı ise veya su gibi şeffaf renkte ise meme kanserinin belirtisi olabilmektedir.

Memeden Neden Kan Gelir?

Meme ucundan kanlı-siyah renkte akıntı gelmesinin çeşitli sebepleri olabilmektedir. Bu sebepleri şu şekilde sıralayarak daha yakından ele alabiliriz:

  • Meme süt kanallarında iltihaplanma; memeden kan gelmesine sebep olabilmektedir. Meme süt kanallarında meydana gelen herhangi bir iltihaplanma durumu beraberinde kanlı bir meme akıntısını getirebilmektedir. Meme süt kanallarında oluşan bu iltihaplanmalar, genellikle hamile ve çocuk emzirmiş kişilerde ortaya çıkmaktadır.
  • Meme süt kanallarında papillom oluşması (İntraduktal Papillom); İntraduktal Papillomlar süt kanalları içinde gelişen küçük, genellikle iyi huylu tümörcüklerdir. Meme ucundan kanlı siyah bir akıntının gelmesine sebep olabilirler. DUKTOSKOPİ (süt kanalı endoskopisi) yapılarak kesin tanısı konulabilir. İntraduktal Papillomlar meme kanseri açısından risk taşıdıkları için (Proliferatif lezyon olduklarından) saptandığı zaman cerrahi olarak çıkartılması önerilmektedir.
  • Meme Kanseri; Meme kanserleriçok büyük oranda memenin süt kanallarının duvarını örten hücerelerden köken almaktadır. Bu nedenle erken döneminde süt kanalı içine büyüme gösterip başka bir belirti vermeden meme başı akıntısına neden olabilmektedir.
    Meme kanserine bağlı meme başı akıntıları genellikle tek memeden, tek bir süt kanalından ve memeyi sıkmadan kendiliğinden gelerek genellikle iç çamaşırına leke bulaşması şeklinde kendini belli etmektedir.
  • Memenin aşırı travmaya maruz kalması; bazı durumlarda memeden kan gelmesine sebep olabilmektedir.
  • Meme damarlarının çatlaması; oldukça nadir görülen bir durum olsa da, memeden kan gelmesine sebep olan durumlar arasındadır.

Meme Ucundan Kan Gelmesi Kanser Belirtisi Olabilir mi?

Meme kanseri erken dönem belirtilerinden birini, meme ucundan gelen kanlı-siyah akıntı oluşturmaktadır. Dolayısıyla, meme ucundan kan gelmesi bir kanser belirtisi olabilmekte, erken tanının oldukça önemli olduğu meme kanseri durumlarında, ihmal edilmemesi gereken bir işaret olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Meme ucundan düzenli olarak ve sıkmadan gelerek iç çamaşırına leke yapan kanlı akıntılar, eğer memede bir kitle ile birlikte bulunuyorsa meme kanseri olma olasılığı oldukça yüksektir.

Meme Ucundan Kan Gelmesi Durumunda Ne Zaman Doktora Başvurmalıyım?

Meme ucundan kan veya kanlı akıntı gelmesi normal bir bulgu olmayıp çeşitli süt kanalı hastalıklarının belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır. Kanlı meme başı akıntılarının nedenleri içinde en sık rastlananı süt kanalı içinde gelişmiş olan ve genellikle iyi huylu tümörcükler olarak bilinen intraduktal papillomlardır. Kanlı meme başı akıntıları bazen meme kanserinin ilk belirtisi olarak ortaya çıkabilmektedir. Bazende süt kanalı iltihabi hastalıkları ve süt kanalı genişlemeleri kanlı meme başı akıntılarına neden olabilmektedir.

Akıntının nedenini belirlemek için mamografi, ultrason ve MR gibi meme görüntüleme tetkikleri yapılmaktadır. Ancak bu yöntemler meme başı akıntısı yapan nedeni çoğu zaman saptayamamaktadır. Meme başı akıntısının nedenini en ve doğru ve hızlı teşhis eden yöntem süt kanallarının içinin gözle görülmesini sağlayan DUKTOSKOPİ denen süt kanalı endoskopisidir.

Bu nedenle kanlı meme başı akıntısı olduğunu farkettiğiniz anda zaman geçirmeden doktora gidip, en kısa zamanda duktoskopi yaptırmalısınız.

Meme Ucundan Kan Gelmesi Tedavisinde Ameliyat Gerekir mi?

Meme ucundan kan veya kanlı akıntı gelmesi bazen ameliyat gerektirebilecek nedenlere bağlı olmaktadır. Kanlı meme başı akıntılarının nedenleri içinde en sık rastlananı süt kanalı içinde gelişmiş olan ve genellikle iyi huylu tümörcükler olarak bilinen intraduktal papillomlardır. Kanlı meme başı akıntıları bazen meme kanserinin ilk belirtisi olarak ortaya çıkabilmektedir. Bazende süt kanalı iltihabi hastalıkları ve süt kanalı genişlemeleri kanlı meme başı akıntılarına neden olabilmektedir.

DUKTOSKOPİ yapılarak, süt kanalının içi gözle görülerek kanamaya neden olan hastalık saptandıktan sonra nasıl tedavi edilmesi gerektiğine karar verilir. Eğer İntraduktal papillom veya kanser şüphesi varsa ameliyatla hasta süt kanalı çıkartılacak şekilde tedavi edilir. Eğer kanama iltihabi bir olaya veya süt kanalı genişlemesine bağlıysa ameliyata gerek olmayabilir.

Meme Ucundan Kan Gelmesi Meme Kanseri Belirtisi midir?

Meme ucundan kan gelmesi çoğu zaman kanser dışı nedenlere bağlı olarak oluşmaktadır. Süt kanalları içinde gelişen papillomlar, süt kanalı aşırı genişlemeleri, süt kanalı iltihabi hastalıkları gibi iyi huylu hastalıklar meme başı kanamalarına neden olabilirler. Ancak daha az oranda olmakla birlikte meme kanseri de meme başından kanlı akıntı olmasına sebep olabilir. Meme başı kanlı akıntılarının yaklaşık %10’u meme kanserinin belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tek Meme Ucundan Kan Gelmesi Ne Anlama Gelmektedir?

Meme başı akıntıları eğer iki memede birden oluyorsa fizyolojik meme başı akıntıları olarak kabul edilir ve genellikle hormonal nedenlere bağlı olarak oluşmuştur. Tek memeden ve tek bir süt kanalından gelen meme başı akıntıları ise patolojik meme başı akıntıları olarak kabul edilir. Bu akıntıların rengi kanlı veya su gibi şeffaf ise patolojik bir nedene bağlı olma olasılığı artmaktadır. Tek memeden, tek süt kanalından, memeyi sıkmadan kendiliğinden gelen ve iç çamaşırına leke yapması sonucu hasta tarafından farkedilen bu akıntıların intraduktal papillom veya meme kanseriyle ilişkili olma olasılığı daha yüksektir.

Gebelik Döneminde Meme Ucundan Kan Gelmesi Normal midir?

Meme ucundan kan gelmesi hiçbir dönemde normal olarak kabul edilebilecek bir bulgu değildir. Gebeliğin son dönemlerinde meme başından bazı akıntıların olması hormonal nedenlere bağlı olarak normal kabul edilebilir. Ancak bu akıntılar renk olarak beyazımsı, sarımsı, sütsü görünümde akıntılardır. Kanlı meme başı akıntıları her zaman patolojik olarak kabul edilmeli ve araştırılmalıdır.