Guatr Ne Zaman Ameliyat Edilir?

Guatr Ne Zaman Ameliyat Edilir?

Guatr genel anlamı ile tiroid bezinin büyümesi olarak ifade edilebilmektedir. Tiroid bezleri içerisinde oluşan içi sıvı ya da katı dokular tiroid nodülü olarak adlandırılmaktadır. İyot eksikliği, aile öyküsü, haşimato hastalığı, tiroid kistleri ve genç yaşta radyoaktif maddelere maruz kalınması gibi etkenler tiroid nodüllerinin oluşmasına yol açmaktadır.

Tiroid bezlerinde büyüme olarak ifade edilen guatr hastalığı, belirgin kitlelerin yanı sıra kişilerde yutkunma, nefes alma güçlüğü ve kronik öksürük gibi bir takım sinsi şikayetler ile kendini göstermektedir. Bazı hastalarda boğaza bir şey takılıyormuş hissi verebilen bu tablo, tiroid bezi aşırı büyüme göstermemiş olsa bile bazen hastaların boğazlarında bir sıkılma hissine yol açabilmektedir. Guatr hastalığı genellikle rutin muayeneler esnasında saptanmaktadır.

Guatr Ne Zaman Ameliyat Edilir sorusuna yanıt vermeden önce sinsi şikayetler ile kendini gösteren ve genellikle muayene esnasında saptanan bu hastalığın düzenli bir şekilde hekim kontrolünden geçilerek tanısının konulmasının önemli olduğunu vurgulamak gerekmektedir.

Guatr hastalığı farklı yöntemleri ile tedavi edilebilmektedir. Kapsamlı muayene ve testler ışığında kesin tanının koyulmasının ardından hastalığın nedenine ve derecesine bağlı olarak tedavi yöntemleri belirlenmektedir. Bu nedenle guatr ameliyatları öncesinde doğru tanının koyulması oldukça önemlidir.

Guatr Ameliyatları Hangi Durumlarda Yapılır?

Bazı guatr hastalıklarının yapısal ya da işlevsel bozukluklarının giderilmesi için yapılan tiroid bezinin cerrih yolla çıkartılması işlemi “Guatr Ameliyatı” olarak adlandırılmaktadır. Bu aşamada Guatr Ne Zaman Ameliyat Edilir konu başlığı içerisinde; 

  • Biyopsi sonucunda kanser tespit edildiğinde
  • Kanser riski açısından şüpheli hücrelerin saptanması halinde
  • Boyuna baskı uygulayan ve büyümüş tiroid bezleri sonucunda hastanın nefes alma problemleri yaşaması
  • Büyümüş tiroid bezlerine bağlı olarak konuşurken ya da yemek yeme esnasında yaşanan yutkunma problemlerinde
  • Uzun süreli ilaç kullanımı sonrasında tedavi başarısının olmadığı hastalarda (ilaç ve nükleer tıp tedavilerinde konrol altına alınamayan hipertiroidi)
  • Tiroid bezinin büyüklüğünün kozmetik problem yarattığı hastalarda
  • Tiroid hormonunun fazla salgılandığı ve toksik adenom olarak bilinen iyi huylu nodüllerin varlığında
  • Nodül boyutlarının küçük olmasına rağmen kanser riski taşıyan hastalar
  • Boyundaki şişliklerin riskli bir durum oluşturmamakla birlikte estetik sorunlara yol açtığı hastalarda guatr ameliyatlarının yapılması gerekmektedir.

Tiroid nodülleri muayene esnasında ya da görüntüleme yöntemleri ile rahatlıkla tespit edilebilmektedir. Özellikle kadınlarda daha sık görülen tek ya da çok sayıda nodüller guatr olarak görülebilmektedir. Ancak unutmamak gerekir ki her tiroid nodülü ameliyat gerektirmemektedir.

Boyun bölgesindeki büyük bir nodül o bölgedeki görünümü bozmakla birlikte kişide nefes darlığından yutmaya kadar bir takım sorunlara neden olabilmektedir. Çoklu tiroid nodüllerinin oluşturduğu guatr, bu şikayetlere yol açacak büyüklükte değilse ve yapılan tetkikler sonucunda kanser riski taşımıyorsa ameliyat gerektirmemektedir. Ancak bazı kişilerde nodüllerin büyümesi göğüs boşluğuna doğru olduğu için dışarıdan tiroid bezi büyümesi belli olmayabilir. Halk arasında buna iç guatr denmektedir.

 Guatr Ne Zaman Ameliyat Edilir konu başlığı içerisinde ele alınacak önemli nokta zehirli guatrdır. Zehirli guatr teşhisinin konulmasının ardından tiroid nodüllerinin fazla tiroid hormonu salgılaması sonrasında “hipertiroidi” görülebilmektedir. İlk olarak ilaç tedavisi ile hormon seviyelerinin normale indirilmesi gerekmektedir. Gereklilik halinde daha sonra cerrahi tedavi önerilmektedir. Ancak bu hastaların bir kısmında ameliyat yerine atom tedavisi tercih edilebilmektedir.

Guatr ameliyatları öncesinde hastanın genel durumu ayrıntılı bir şekilde kontrol edilmektedir. Yapılan guatr ameliyatları sonrasında hastaların tümünde etkin ve kalıcı tedavi elde edilmektedir Bilinmelidir ki tiroid bezinin ameliyatla tamamen çıkarılmasından sonra hastalığın tekrarlama riski yoktur. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise; tiroid bezinin çıkarılmasından sonra hastaların ömür boyu her gün bir tablet ilaç kullanması gerekmektedir.

Guatr ameliyatları sonrasında yaşanma olasılığı olan ses kısıklığı veya ses kalitesindeki değişiklikler, hastaların ameliyattan korkmalarına ve ameliyat olmayı reddetmelerine neden olabilmektedir. Oysa bilinmelidir ki deneyimli endokrin cerrahlarının yaptığı ameliyatlarda özel sinir bulucu cihazlarında kullanılmasıyla ses kısıklığı riski ortadan kaldırılmaktadır. Bu nedenle ameliyat kararı öncesinde korkuya neden olan bir takım riskler azaltılarak tedavi kararını olumsuz yönde etkileyen tablolar ortadan kaldırılmaktadır.