Tiroid kanser tipleri nelerdir? | Prof. Dr. Ömer BENDER

Klinikte 4 tip farklı troid kanseriyle karşılaşıyoruz. Bunlardan en sık rastlanan Papiller tiroid kanserleri sıklık sırasına göre biraz daha az olmak üzere Folliküler tiroid kanserleri daha da az .Medüller kanserler çok daha az Anaplastik kanserler. Papiller tiroid kanserleri ortalama %80 oranda rastlanıyor. Çok yavaş seyrimi kanserler uzun süre büyümeden kalabiliyorlar. Lenf yoluyla yayılım gösterdikleri için. Folliküler kanserler ortalama %10 oranında görünüyor Papiller kanserlerine göre biraz daha agresif seyri. Kan yoluyla ilerlediği için akciğer hastalığı gibi riski var. Medüller kanserler yaklaşık %6-8 oranında görülür. Papiller ve Folliküler tiroid kanserlerine göre daha agresif seyirli kanserler. Bunlar hücrelerden kalsitonin salgılanan hücrelerden kaynaklandığı için kan seviyeleri oldukça yüksek bulunur bu hastalarda. Anaplastik kanserler çok daha düşük görülmektedir bir de çok agresif kanserler çok hızlı seyrim kanserler çoğu zaman tanı konulduğu zaman ameliyat olma aşamasını geçmiş durumda tespit edebildiğimiz kanserler.

İlginizi Çekebilecek Videolar