Tiroid Kanseri Ameliyatı

Tiroid Kanseri Ameliyatı

Tiroid kanseri, boyunda bulunan tiroid bezinde kanserli hücreler oluşmasıyla ortaya çıkan kanser türüdür. Diğer kanser türlerine göre daha nadir görülen bir kanser türü olan tiroid kanseri, farklı türlere sahiptir. Fazla belirti vermeden ortaya çıkabilen tiroid kanseri; yaş, cinsiyet veya radyasyona maruz kalma durumlarına göre değişim gösteren sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır.

Tiroid Kanseri Nedir?

Tiroid kanseri, tiroid bezinde kanserli dokunun oluşması durumudur. Tiroid bezi, boynun ön kısmında tiroid kıkırdağının altında bulunan, sağ ve sol lobu ince bir doku parçasıyla birbirine bağlı olan, 20-25 gram ağırlığında, iç salgı fonksiyonu bulunan bir bezdir. 

Tiroid bezinin temel görevi, metabolizmanın düzenlenmesini sağlayan hormonlar üretmektir. Tiroid bezi içinde bulunan yumrulara ise tiroid nodülleri adı verilmektedir. Tiroid nodülleri yaygın görülen, ancak genellikle kanserli değil iyi huylu tümörler halinde meydana gelen durumlardır. Genellikle belirti vermeyen tiroid bezi nodüllerinin bir kısmı kanser olarak ortaya çıkmakta veya sonradan kansere dönüşebilmektedir. 

Tiroid nodüllerinin kadınlarda görülme oranı daha fazladır. Ancak erkeklerde görülen nodüllerin kanserleşme riski daha yüksek orandadır. Tiroid kanseri toplum genelinin %4,2’sinde görülmektedir. Hayat boyunca tiroid kanserinin oluşma riski, kadınlarda %0,7 ve erkeklerde ise %0,25 olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tiroid Kanserinin Nedenleri Nelerdir?

Tiroid kanserine neden olabilen belli başlı sebepleri şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Tiroid hastalıklarının görülmesinde genetik faktörler etkili bir yere sahiptir. Ailesinde tiroid kanseri olanlarda, tiroid kanseri gelişme olasılığı artmaktadır. 
 • Yüksek düzeyde radyasyona maruz kalmak tiroid kanseri sıklığını arttırmaktadır. Araştırmalara göre, çocukluğunda 200-700 rad civarında radyasyona maruz kalmış kişilerde, 20-25 yıl sonra tiroid kanseri görülme sıklığı artış göstermektedir. Baş ve boyun bölgesinde kanser hastalığı saptanan ve radyasyon uygulanan hastalarda tiroid nodülü ve kanseri görülme olasılığı artış göstermektedir. 
 • Tiroid kanseri, genellikle 25-65 yaşları arasında ve kadınlarda daha sık olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tiroid Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Tiroid kanseri, belirgin belirtiler göstermeyen hastalıklardır. Bu bakımdan ortaya çıkan belli başlı belirtileri şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Boyun bölgesinde hızlı büyüme gösteren ve kendini hissettiren bir yumru (nodül) bulunması
 • Tiroid bezinin ve nodüllerin bulunduğu ön boyun bölgesinde, ağrısız bir şişlik olması
 • Ön boyun bölgesinde bazen kulaklara kadar hissedilen kalıcı bir ağrı hissi meydana gelmesi
 • Yutma ve yutkunma problemleri yaşanması, yutma sırasında bazen ağrı oluşması
 • Sürekli devam eden ve başka bir sebebi (soğuk algınlığı vs.) olmayan öksürük durumu 
 • Kalıcı süreyle meydana gelen ses kısıklıkları ya da seste meydana gelen değişiklikler

Yukarıda belirtilen semptomlar, tiroid kanserinin ilerleyen evresinde görülmeye başlamakta, başka hastalıklar ya da boyun bölgesindeki başka kanser hastalıkları sebebiyle ortaya çıkabilmektedir. Bu bakımdan, belirtilerin görülmesi durumunda doktor kontrolüne başvurulması gerekmektedir. 

Tiroid Kanserinin Tedavisi

Tiroid kanseri durumlarında, tiroid kanserinin türüne, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. 

Günümüzde tedavi başarısı oldukça yüksek olan tiroid kanseri durumlarında, tedavi öncesi detaylı değerlendirmeler ve tedavi sonrası hastanın düzenli takibinin yapılması oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Tiroid Kanseri Tedavisinde Ameliyat Türleri Nelerdir?

Tiroid kanserinin en etkili tedavi yöntemi cerrahi yöntemlerdir. 

-Tiroidektomi: Kişide gözlemlenen kanserin durumu doğrultusunda, tiroidin tamamı ya da çoğu alınabilmektedir. Ameliyatta gerek görülmesi durumunda ise, boyun bölgesinden alınan lenf bezleri patolojiye gönderilebilmektedir. 

-Tiroid Lobektomi: Bu tiroid ameliyatı türü, küçük yapıdaki ve tiroid bezinin ötesinde yayılım göstermeyen papiller veya foliküler tiroid kanserlerinin tedavisi amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca, aspirasyon biyopsi sonucu kesin tanı sağlanamaması durumunda, tiroid kanserinin teşhisi için de bu yöntem kullanılmaktadır. 

Tiroid Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

 • Tiroid ameliyatları, kanama ve enfeksiyon riski taşımaktadır. 
 • Tiroid ameliyatı sırasında, vücuttaki kalsiyum seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan paratiroid bezlerine zarar verilebilmektedir. 
 • Ameliyat, ses tellerine yakın bir bölgede gerçekleştirilmektedir. Bu bakımdan tiroid ameliyatları, ses tellerine bağlı sinirlere zarar verme riski taşımaktadır. Ses tellerine bağlı sinirlerin zarar görmesi durumunda ise; solunum zorluğu, ses kısıklığı, yumuşak ses gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. 

Ancak deneyimli endokrin cerrahlar tarafından yapılan ameliyatlarda bu riskler ortadan kaldırılabilmektedir.