Meme Başı Akıntısı

Meme Başı Akıntısı Nedenleri Nelerdir?

İntraduktal Papillomlar

Meme başı akıntılarının en sık saptanan nedeni (%30-50) intraduktal papillomlardır. İntraduktal papillomlar memenin süt kanallarının içinde gelişen küçük tümörcüklerdir. Boyutları 1cm.den küçük genellikle 3-5mm. çapındadır. Çoğunlukla (%90-95) iyi huylu tümörlerdir. Kanlı veya şeffaf meme başı akıntısının en sık saptanan nedenidir. Akıntı memeyi sıkmadan kendiliğinden gelir. Çoğu zaman kadının iç çamaşırında akıntının lekesini görmesiyle farkedilir.

Genellikle süt kanalının meme başına yakın genişlemiş kısmında tek papillom olarak bulunur. Çok sayıda olması (İntraduktal Papillomatozis) ve süt kanalının derinliklerinde yerleşmiş olması durumunda kanser riski yükselmektedir. İntraduktal papillomlar saptandığında içinde yerleşmiş olduğu süt kanalıyla birlikte ameliyatla çıkartılmalıdır. Eğer patoloji sonucunda kanser saptanırsa ek cerrahi işlem yapılması gerekecektir.

Periduktal Mastit

Periduktal mastit emzirme dışı nedenlerle meme süt kanalları çevresinde iltihaplanma olmasıdır. Meme başından başlayıp süt kanalları çevresinde iltihap gelişir. Çok yüksek oranda (%90) sigara içenlerde görülmektedir. Sıklıkla 30-40 yaş civarında görülür. Sigaranın meme başının arkasındaki süt kanallarının duvarlarında hasara yol açarak mikroplara karşı direnci azalttığı düşünülmektedir. Başlangıçta sadece meme başı kenarında kızarıklık ve şişlik görülür. Antibiyotik kullanımı bu semptomları geriletebilir. Periduktal mastit iltihaplı olan süt kanalından meme başı akıntısına neden olabilmektedir. 

Periduktal Mastitli Hastaların Meme Başı Akıntıları

Duktal Ektazi : Duktal ektazi süt kanalının genişlemesidir. Periduktal mastit nedeniyle iltihaplanmış süt kanalının genişlemesi sonucu oluşur.Meme başından iltihabi yeşilimsi veya koyu renkli akıntı yapabilir. Çoğunlukla 40-50 yaş grubundaki kadınlarda görülür. Duktal ektazi iyi huylu bir hastalık olmasına rağmen bazen meme kanseriyle karıştırılabilmektedir. Ultrasonda veya meme başı akıntısı nedeniyle uygulanan DUKTOSKOPİ işlemi sırasında süt kanalı genişlemiş olarak görülür. Kanser olmadığından emin olunmuşsa duktal ektazi için herhangi bir tedavi uygulanmasına gerek yoktur. Bazen antibiotik kullanımı denenebilir. Nadiren de genişlemiş süt kanalı ameliyatla çıkartılabilir.

Atipik Duktal Hiperplazi (ADH) : Süt kanalının duvarını döşeyen epitel hücrelerinde artış olması ve atipi (kanserleşme riski yüksek hücre) görülmesi durumudur. Kanser değildir ancak kanserleşme riskinde artış olduğunu ifade eder. Nadir görülen bir meme başı akıntısı sebebidir. Atipik duktal hiperplazi saptanan kadınlarda meme kanseri gelişme riski 5 kat artış göstermektedir. Eğer bu kadının birinci derecede bir yakınında meme kanseri saptanmışsa risk artışı 10 kat artmaktadır.

DCİS(Duktal Karsinoma İn Situ) : Süt kanalı içinde sınırlı, henüz yayılma potansiyeli gelişmemiş meme kanseridir. Süt kanalından gelişen meme kanserinin en erken evresidir. Bazen meme başı akıntısına neden olabilirler. Meme başı akıntısı nedeniyle yapılan DUKTOSKOPİ’de hastalıklı süt kanalının duvar yapısındaki anormallik saptanarak biyopsiyle tanı konulabilir.

DCİS Nedeniyle Oluşmuş Meme Başı Akıntıları

İnvaziv Karsinom : Süt kanalının duvarını taşmış ve artık yayılma potansiyeli kazanmış olan meme kanseridir. Bazı invaziv meme kanserleri meme başı akıntısına neden olabilir. Kansere bağlı meme başı akıntıları genellikle kanlı veya renksiz şeffaf görünümde akıntılardır. Mamografide ve ultrasonda belirti vermeden ilk belirti olarak meme başı akıntısına neden olan invaziv meme kanserleri olabilir. 

İnvaziv Meme Kanseri Nedeniyle Oluşan Meme Başı Akıntıları

Fibrokistik hastalık (Fibrokistik değişiklikler) : Meme süt bezleri süt üretmedikleri zamanlar bile bir salgı üretirler. Normalde salgı süt kanallarından tekrar geri emilir. Fibrokistik değişiklikler sırasında bu kanallarda ve bezlerde hasar geliştiği için bu sıvı emilemez. Sıvı kanal içinde birikerek kist oluşumuna neden olur. Bu kistler milimetrik büyüklükte olabildiği gibi 6-7 cm çapında büyük kistler de olabilir. Memedeki fibrokistik değişiklikler meme başı akıntısına neden olabilir.

Hormonal nedenler: Kan prolaktin hormon seviyesinin artması veya primer hipotiroidi gibi bazı hormonal bozuklar nedeniyle meme başı akıntısı görülebilir. Bu durumlarda görülen meme başı akıntıları genellikle her iki memede birden ve bir memenin birçok süt kanalından aynı anda olan akıntılardır. Bu tip meme başı akıntıları fizyolojik veya benign (iyi huylu) meme başı akıntıları olarak adlandırılır.

Hormonal Nedenle (Prolaktin Yüksekliği) Oluşmuş Meme Başı Akıntısı (Galaktore)

Bazı ilaçların yan etkileri: Bazı ilaçlar yan etki olarak meme başı akıntılarına neden olabilirler. Özellikle doğum kontrol ilaçları, antidepresan ilaçlar, bazı tansiyon ilaçları, mide koruyucu olarak kullanılan bazı mide ilaçları ve bazı uyuşturucular (amfetamin, marihuana) meme başı akıntısına neden olabilirler. İlaç yan etkisi olarak gelişen meme başı akıntıları hormonal nedenlerle gelişenler gibi iki memede ve bir memenin birden fazla kanalında görülür.

İdiopatik (Nedeni belirlenemeyen): Tüm araştırmalara rağmen bazı meme başı akıntılarının nedenini saptamak mümkün olamamaktadır. Bunlara idiopatik meme başı akıntıları denir.