Erkeklerde Meme Başı Akıntısı

Erkeklerde Meme Başı Akıntısı

Erkeklerin meme uçlarında az miktarda bir doku bulunmaktadır. Bu doku kadınlardaki kadar çok olmasa da yapısal olarak meme başı akıntılarına sebep olabilmektedir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda, son 20 yıl içerisinde erkeklerde ortaya çıkan meme şikayetlerinin oranı %0,8’den %2,4 oranına kadar yükselme göstermiştir.

Erkeklerde Meme Anatomisi

Doğum sırasında erkek ve kadın memeleri aynı yapıdadır. Erkek memesi de kadın memesi gibi, ikinci ve altıncı kostaların anterior kısımları arasında uzanmaktadır. Bu bakımdan aslında histolojik olarak erkek memesi ve kadın memesi benzer unsurlardan oluşmaktadır. Sağlıklı ve erişkin bir erkeğin meme yapısı, ağırlıklı olarak birkaç duktus içeren yağ dokusu ve stroma adı verilen unsurlardan oluşmakta, bu noktada ağırlıklı olarak glandüler dokudan oluşan kadın memesinden ayrılmaktadır.

Erkeklerde Meme Başı Akıntısı Görülür mü?

Erkek meme anatomisi, pek çok açıdan kadın meme anatomisiyle aynıdır. Doğum sırasında tamamen aynı yapıda olan iki cinsin meme dokuları, zamanla gelişime bağlı olarak farklılaşmaktadır. Bununla beraber, kadınlara özgü kabul edilen meme başı akıntısı ve meme kanseri gibi durumlar, aslında erkeklerde de gözlemlenebilmektedir. Hormonal değişimlere bağlı olarak ortaya çıkabilen meme akıntıları, hormon değişimlerine bağlı olarak erkeklerde de meydana gelebilmektedir. Ancak meme başı akıntısının erkeklerde gözlemlenmesi, daha tehlikeli durumlara işaret etmektedir.

Meme başı akıntısı olan erkeklerde meme kanseri görülme riski, meme başı akıntısı görülen kadınlara oranla daha yüksek olmaktadır. Teşhis edilen meme kanserlerinin yaklaşık %1’i erkeklerde gözlemlenmekte ve her yıl yaklaşık 300 erkeğe meme kanseri teşhisi yapılmaktadır.

Erkek Memesinden Neden Akıntı Gelir?

Meme başı akıntıları, vücuttaki süt üretimini uyaran prolaktin hormonu düzeyinin artış göstermesiyle ortaya çıkmaktadır. Ploraktin, beyindeki hipofiz bezi tarafından salgılanmaktadır ve dolayısıyla erkeklerde de ploraktin yüksekliği gözlemlenebilmektedir. Bununla beraber, erkeklerde meme akıntısı testosteron eksikliğinden kaynaklı olarak da meydana gelebilmektedir. Meme başı akıntıları genel olarak, vücutta yaşanan endokrin ve hormonal değişiklere bağlı olarak ya da ilaç kullanımları sonucu meydana gelen durumlardır. Meme yapısının aşırı uyarımı, ilaçların yan etki oluşturması ya da hipofiz bezinde bozukluklar meydana gelmesi sonucu meme başı akıntıları oluşabilmektedir. Erkekte meme başı akıntısı her zaman hormonal bozukluklara işaret etmemekte, bazı durumlarda kanser şüphesi oluşturabilmektedir. Erkekte meme başı akıntısına, memede hassasiyet, meme büyümesi ve memede kitle oluşumu gibi durumların eşlik edip etmediği detaylı şekilde değerlendirilmelidir.

Erkeklerde Meme Başı Akıntısı Belirtileri Nelerdir?

Erkeklerde meme başı akıntısı, genellikle meme büyümesi ve memede hassasiyet oluşturarak ortaya çıkmaktadır. Erkekte meydana gelen meme başı akıntılarında, meme ucunun görünümünde değişiklikler de gözlemlenebilmektedir. Erkekte meme başı akıntısı, kadınlarda meydana gelen meme akıntılarına oranla daha yüksek oranda kanser riski taşımaktadır. Erkekte meme kanseri belirtilerinden biri olarak karşımıza meme akıntısı çıkmaktadır. Erkekte meme başı akıntısı, memede kitle ya da kitleler oluşması, meme boyutu ve biçiminde değişiklikler meydana gelmesiyle birlikte seyir gösterdiği zaman meme kanseri şüphesi oluşturmaktadır.

Erkeklerde Meme Başı Akıntısı Nasıl Tedavi Edilir?

Erkeklerde meme başı akıntısı, endokrin sistemde bozulmalardan kaynaklı olabildiği gibi, ciddi hayati tehlikeler oluşturan meme kanserinin işareti de olabilmektedir. Bu bakımdan erkekte meme başı akıntısının detaylı şekilde değerlendirilmesi ve asıl sebebine yönelik olarak tedavi yöntemleri uygulanması gerekmektedir.

Erkeklerde meme başı akıntısının altta yatan sebeplere göre tedavi yöntemlerini şu şekilde sıralayabilmekteyiz: -İlaç kullanımı; kullanılan ilaçlar dolayısıyla vücuttaki hormon seviyelerinde değişim yaşanması gibi sebeplerle erkeklerde meme başı akıntısı meydana gelebilmektedir. Bu durumlarda, kullanılan ilacın bırakılması, dozunun değiştirilmesi ya da ilaç değişikliği bir tedavi yöntemidir. Ancak ilaçlarla ilgili yapılacak değişikliklerin kesinlikle doktor kontrolünde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

  • Hipotiroid; vücuttaki tiroid hormonu üretiminin yetersiz olması durumunda tiroid replasman tedavisi uygulanabilmektedir.
  • Hipofiz tümörü; hipofiz bezi vücuttaki bütün hormonların kaynağını oluşturmaktadır. Bu bakımdan hipofiz tümörü durumunda hormonal dengesizlikler başta olmak üzere çeşitli olumsuz etkiler oluşabilmekte ve erkekte meme başı akıntısı meydana gelebilmektedir.
  • Bilinmeyen sebepler; vücuttaki ploraktin düzeyinin yükselmesine bağlı olarak erkekte meme başı akıntısı meydana gelmektedir. Bu bakımdan vücuttaki prolaktin düzeyinin düşmesini sağlayacak ilaçlar kullanılarak tedavi sağlanabilmektedir.

Akıntı Tekrarlar mı?

Erkeklerde meme başı akıntısı, normal bir bulgu değildir. Bu sebeple erkeklerin meme başı akıntısı gözlemlediği durumlarda acilen bir uzman doktor kontrolüne başvurması gerekmektedir. Erkeklerde meme başı akıntısı, ardında bulunan temel sebebin teşhisi doğrultusunda tedavi edilebilmekte, dolayısıyla akıntının tekrar etme riski düşmektedir.