Safra Kesesi Kanseri

Safra Kesesi Kanseri

Safra kesesi kanseri ve tümörler safra kesesinin en sık görülen hastalıklarındandır. Safra kesesi kanserleri, kese duvarından kaynaklanan kötü huylu tümörler olarak kendini göstermektedir. Çoğunlukla 60 yaş üzerindeki bireylerde görülmektedir.

Safra Kesesi Kanseri Nedenleri

 • Safra kesesi içerisindeki polipler,
 • Safra kesesi iltihapları,
 • Obezite,
 • Nitrozamin ,

Safra kesesi kanserinin başlıca nedenlerini oluşturmaktadır.

Safra Kesesi Kanserinin Belirtileri

Safra kesesi kanseri, çok fazla belirti vermemektedir. Vücut safra kesesi olmadan da yaşamını sürdürebileceği için safra kesesi kanseri belirtileri ancak hastalık çok ilerlediğinde fark edilebilmektedir. 

Safra kesesi kanserinin başlıca belirtileri şunlardır ;

 • Sarılık
 • Karın ağrısı
 • Sindirim problemleri
 • Bulantı ve kusma
 • Yiyeceklere tahammül edememe
 • Zayıflama
 • İdrarın koyu renkli olması
 • Beyaz renkte dışkı
 • karında safra kesesinin bulunduğu alanda kitle ve ağrı hissetmek 

Safra Kesesi Kanseri Risk Faktörleri

Safra kesesi kanserinde en büyük risk faktörleri safra kesesi polipleri ve porselen safra kesesi adı verilen safra kesesi hastalıklarıdır. Diğer önemli risk faktörleri ise obezite , sağlıksız beslenme ve nitrozamin gibi zararlı maddelere maruz kalmaktır. 

Safra kesesi kanseri çoğunlukla kadınlarda görülmektedir. Bu hastaların çoğunda safra kesesi taşı da tespit edilmiştir. Taşın 3 cm’den büyük olması durumunda safra kesesi kanseri riski de artmaktadır. 

Safra Kesesi Taşı ve Kanser Arasındaki İlişki

Safra kesesi olan hastaların çoğunda (%90 üzerinde) safra kesesi taşı olduğu da ortaya konulmuştur. Ancak buradan safra kesesi taşının kanser yaptığı gibi bir sonuç çıkarılmamaktadır. Kesinlik kazanmış böyle bir görüş yoktur. Hatta safra kesesi taşının neden olduğu hastalıkların arasında kanser son sırada gelmektedir. Safra kesesi taşı önce enfeksiyon, safra yollarında tıkanma ve sarılık gibi hastalıklara yol açmaktadır. 

Safra Kesesi Kanseri Tanısı

Safra kesesi kanseri erken evrede belirti vermemekte ancak hastalığın erken evrede teşhisi çok önemli olmaktadır. Belirtilere göre gerekli görüntüleme tetkikleri uygulanmaktadır. Safra kanserinin tanısı konulurken ultrason, tomografi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır. 

Safra kesesi tanısının konulmasında kullanılan yöntemleri daha detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse ;

Kan Tahlilleri: Kandaki anormal seviyelerin ölçümü sağlanır.

Ultrason: Tümör olup olmadığı ve tümörün büyüklüğü tespit edilir.

Endoskopik Retrograd Lolanjiopankreatografi: Hastanın yemek borusundan aşağı doğru yerleştirilen endoskop aleti ile vücudunun içi görüntülenir. 

Laparoskopi: Karından içeri minimal bir kesi açılması ile girilerek safra kesesi ve iç organlar incelenir. Karında büyük tek bir kesi açmak yerine 3 civarında minik kesi (delik) açılarak kamera ve özel aletler ile karın içine girilmektedir.

Endoskopik ultrasonografi (Endosonografi): Özel bir endoskop vasıtası ile ağızdan başlayarak mide ve bağırsağa kadar ulaşılarak inceleme sağlanır. 

Safra Kesesi Kanseri Evreleri

 • Evre:  Bu evrede safra kesesi tümörü yalnızca intramusküler yerleşim göstermektedir.
 • Evre: Tümör bu evrede safra kesesinin sadece musküler tabakasındadır. 
 • Evre: Bu evrede safra kesesi duvarının tüm katlarında kanser bulunmaktadır. Bu evrede duktus sistikus lenf nodülleri ise bazen tutulmakta bazen tutulmamaktadır.
 • Evre: Bu evrede safra kesesi kanseri karaciğer ve diğer organlara yayılmış durumdadır. Safra kanalları ve diğer lenf nodüllerinde de tutulum söz konusudur. 

Safra Kesesi Kanseri Tedavisi

Sadra kesesi kanseri tedavisinde tek seçenek tümörün cerrahi yöntemlerle çıkartılmasıdır. İşlem esnasında karaciğerin bir kısmının da alınmasının gerekebileceği kapsamlı bir ameliyattır. Erken teşhis edilen hastalarda ameliyat, safra kesesi kanserinin tedavisinin başarıyla sonuçlanmasını sağlar. Ancak safra kesesi kanseri genellikle ileri seviyelerde tespit edildiği için bazı hastalarda ameliyat şansı bulunmamaktadır. Ameliyat edilemeyecek olan hastalarda sarılık ve ağrıyı gidermeye yönelik bazı tedaviler uygulanır ve radyolojik girişimde bulunulur. Sıcak kemoterapi ve son dönemde geliştirilen bazı ilaçlar tümörün ilerlemesi üzerinde etki edebilmektedirler.