tiroid nodülü

Elastografi̇

Elastografi̇ Nedir? 

Tiroid bezinde nodül saptanması yaygın görülen bir durumdur. Tiroid nodüllerinin önemli bir kısmı iyi huylu nodüllerdir. Ancak noüllerin %5-25 ‘inde tiroid kanseri görülmektedir. Nodülün fonksiyonel olarak soğuk nodül olması, çapının büyük olması, sınırlarının düzensiz olması, içinde mikro kireçlenmeler olması, nodülün hızlı büyüme göstermesi ve hastaya daha önce baş,boyun bölgesine ışın tedavisi uygulanmış olması gibi nedenlere bağlı olarak nodülde kanser görülme riski artmaktadır

Tiroid hastalıklarının tanısında kullanılan tiroid fonksiyon testleri, tiroid sintigrafisi, tiroid ultrasonografisi gibi yöntemler önemli bilgiler vermekle birlikte, nodülün kansermi? İyi huylumu? olduğunun kesin ayırımını yapamamaktadır. Bu nedenle tiroid bezinde nodül saptanan hastalardaki en önemli sorun bu nodülde kanser olup olmadığının anlaşılmasıdır. Bu da ancak Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB) ile, yani tiroid nodülünün içine ultrason eşliğinde batırılan bir ince iğne ile nodülün içinden hücreler alarak ve bu hücrelerin mikroskobik incelemesini yaparak anlaşılabilir. İİAB nin başarı oranı yaklaşık %80 olup, %20 hastada kesin teşhis konulamamaktadır. Ayrıca İİAB komplikasyonları da olabilen bir yöntem olduğundan hastalar tarafından korku ve kuşku ile karşılanan bir tanı yöntemidir.

Tiroid nodüllerinde kanser olup olmadığının iğne biyopsisi yapmadan anlaşılması yönünde çalışmalar günümüzde devam etmektedir. Elastografi yöntemi bu konuda ciddi bir umut ışığı olmuştur. Elastografi dokunun sertlik derecesi, kıvamı, elastikiyeti konusunda bilgi veren bir ultrasonografi tekniğidir. Kanser olan nodül iyi huylu nodüle göre 1,7 kat, normal tiroid dokusuna göre ise 5 kat daha serttir. Ultrasonografi probunun doku üzerinde oluşturduğu minimal basınç değişiklikleri ile dokuda meydana gelen esneme değişiklikleri kaydedilerek elastografi görüntüleri elde edilir. Nodülde meydana gelen esneme ne kadar az ise nodülün sertliğinin o kadar fazla olduğu ve kanser riskinin de o kadar yüksek olduğu kabul edilir.

Elastografi görüntüsünde nodüller sertlik derecesine göre 5 gruba ayrılmaktadır. En yumuşak nodüller skor1, olarak sınıflandırılıp renkleri yeşil olurken, sertlik derecesi arttıkça skor yükselip renk maviye doğru değişim gösterip en sert nodüller skor5 olarak sınıflandırılıp renkleri mavi olmaktadır.

Literatürde elastografi tekniğinin tiroid nodüllerinde kanser olup olmadığını saptamadaki başarı oranları ile ilgili değişik sonuçlar bildirilmektedir (%60-100). Günümüzde elastografi henüz İİAB’nin yerini alacak kadar güvenilir bir tanı yöntemi olmasa da gelecekte gelişen teknoloji ve artan deneyim sonucu tiroid kanseri tanısında önemli bir yere sahip olacağı düşünülmektedir.

Prof.Dr.Ömer Bender